Nacionalni konvent o EU (NKEU) očekuje da prioritet nove vlade koju Srbija treba da dobije ostane proces evropskih integracija i članstvo Srbije u EU.

"Očekujemo od novog premijera da u ekspozeu eksplicitno navede kao ključni nacionalni interes buduće članstvo Srbije u EU i da kroz tu prizmu i taj ključni nacionalni interes predloži sve ostale mere i politike vlade", rekla je 21. septembra za Euraktiv Srbija i Betu koordinatorka NKEU Nataša Dragojlović.

Što se tiče instiucionalnog okvira, koji je neophodan da bi se proces pregovora uspešno vodio i završio barem 2025, kako je planirano Strategijom proširenja EU na Zapadni Balkan koja je još uvek važeći dokument i o kome bi Srbija morala da vodi računa, važno je da se ponovo uspostavi Pregovarački tim, istakla je Dragojlović.

Ona je podsetila da Srbija nema šefa Pregovaračkog tima od kako je Tanja Miščević prešla na drugu dužnost.

Miščević je pre godinu dana, kao kandidat Srbije, postala zamenica generalnog sekretara Saveta za regionalnu saradnju (RCC).

Šefica Pregovaračkog tima Miščević je bila od septembra 2013, kada je doneta odluka o obrazovanju Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU.

"Sada je zaista neophodno da neko tog kalibra, ko je profesionalac, ko i teorijski i praktično ima iskustvo u procesu pregovora, stane na čelo Pregovaračkog tima, ponovo okupi stručnjake iz administracije, sa univerziteta, iz instituta, koji će na najbolji način formulisati pregovaračke pozicije za poglavlja koja još nisu otvorena", rekla je Dragojlović.

Kako je dodala, ona je sigurna da takvih ljudi u administraciji ima.

Dragojlović je rekla i da je ovo prva godina u kojoj Srbija nije otvorila nijedno poglavlje u pregovorima sa EU a da Nemačka, koja trenutno predsedava EU, ima vrlo visoka očekivanja od Srbije kada je reč o vladavini prava i političkim kriterijumima.

"U tom smislu vlada bi morala čim se formira - kako je najavljeno do kraja sepembra, da preuzme na sebe odgovornost za hitne mere u pogledu argumentacije toga da u Srbiji ima vladavine prava, barem onoliko koliko je neophodno za otvaranje bar jednog poglavlja", rekla je Dragojlović.

Koordinatorka NKEU je rekla da je rezultat procesa pregovora do sada ove godine poražavajuć i da smo morali da  pružimo dokaze da smo u stanju da uspostavimo vladavinu prava u zemlji, uprkos krizi koja je nastala zbog korone i  činjenici da je ovo za Srbiju bila izborna godina.

"Sačekaćemo kraj septembra da vidimo novu vladu i da već u prvoj nedelji oktobra, kada stige i izveštaj Evropske komisije, možemo da diskutujemo o tome šta to u prethodnom periodu nije urađeno, za šta nije bilo političke volje i zbog čega je to tako i šta je to sa sa čime se prave kompromisi a na štetu građana", rekla je Dragojlović.

NKEU je tеlo u оkviru kојеg sе vоdi dеbаtа vlasti i civilnog društva о pristupаnju Srbiје ЕU.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Beta