Članstvo u EU podržava 64,1% građana Srbije, 32,4% ne veruje da vlast može da bude promenjena na izborima, a u najpoznatije teorije zavere u vezi s korona virusom veruje između 20% i 50% ispitanih, pokazalo je istraživanje koje je za Evropski fond za Balkan sprovela agencija Ipsos stratedžik marketing.

Prema istraživanju sprovedenom jesenas, na reprezentativnom uzorku od najmanje 1.000 punoletnih stanovnika svake od šest ekonomija Zapadnog Balkana, članstvo u EU ne podržava 27,3% građana Srbije, dok je 8,6% reklo da ne zna.

Najveća podrška članstvu u Uniji je na Kosovu, 94,9%, i u Albaniji, 91,1%, a slede Crna Gora sa 83,2%, BiH sa 81,4% i Severna Makedonija sa 80,1%, rezultati su istraživanja "Zapadni Balkan u vreme pandemije".

Da će Srbija ući u EU u narednih pet godina misli 21,8% njenih građana, da će se to desiti u narednih 10 godina reklo je 28,4% ispitanih, a 9,6% smatra da će do članstva doći u sledećih 20 godina, pokazalo je istraživanje u kojem je mogućnost statističke greške u slučaju Srbije 3,38%.

Najviše anketiranih je reklo da Srbija nikada neće postati deo EU, 32,7%, dok je 7,6% kazalo da ne zna ili je odbilo da odgovori.

Najveći optimizam povodom članstva iskazali su anketirani građani Crne Gore, među kojima 52,4% smatra da će njihova zemlja postati deo EU u narednih pet godina, dok je 25% reklo da će ući u narednih 10 godina.

Na Kosovu, čiju nezavisnost ne priznaje pet članica Unije i koje još nema ni status kandidata za članstvo, 48,5% ispitanih misli da će ući u EU u narednih pet godina, 25,5% reklo je da će deo Unije postati u narednih 10 godina, a 8,6% oćekuje pristupanje u sledećih 20 godina.

Da Kosovo nikada neće postati deo EU misli 8% njegovih građana, a 9,4% ne zna ili odbija da se izjasni.

Da njihova zemlja nikada neće ući u EU misli 28,1% građana BiH, 25,7% građana Severne Makedonije, 20,9% Albanaca i 9,8% Crnogoraca.

Napretkom u procesu evropskih integracija zadovoljno je 46% građana Srbije, nezadovoljno je 45%, a 9% ne zna ili odbija da odgovori.

Najveće nezadovoljstvo napretkom na evropskom putu izrazili su građani BiH, 74,8%, slede Albanija sa 57,5%, Crna Gora sa 49%, Severna Makedonija sa 46,9% i Kosovo, gde 40% nije zadovoljno ostvarenim.

Napretkom na putu ka EU najviše su zadovoljni ispitanici sa Kosova, 55,4%, i iz Severne Makedonije, 49,4%.

Ulogu EU u procesima demokratizacije kao negativnu ocenjuje 33,1% građana Srbije, kao neutralnu 29,3%, kao pozitivnu je vidi 30,7% anketiranih, dok 6,9% ne zna ili ne želi da odgovori.

Da vlast može da bude promenjena na izborima veruje 43,1% građana Srbije, 32,4% ne veruje, 21,1% reklo je možda, dok 3,5% ne zna ili odbija da se izjasni.

Kao najznačajniju prepreku poštenim i demokratskim izborima 27,2% građana Srbije izdvojilo je pritisak na birače, a 15,1% privilegovan pristup medijima za vladajuće stranke.

Kao najčešći mehanizam pritiska na birače u Srbiji, 51,6% ispitanih izdvojilo je obećanje zapošljavanja ili pretnju gubitkom posla.

Bojkot kao sredstvo političke borbe protiv neregularnih izbora podržava 25,8% ispitanih u Srbiji, ne podržava 65,6%, dok 8,6% ne zna ili odbija da se izjasni.

Kad je reč o teorijama zavere, 34,9% građana Srbije misli da ima puno ili nešto istine u tvrdnji da je kineska vlada stvorila korona virus u laboratoriji, 51,9% smatra da to u najvećoj meri ili uopšte nije tačno, a 13,2% kaže da ne zna.

Da je farmaceutska industrija u manjoj ili većoj meri umešana u širenje korona virusa veruje 50,5% ispitanika u Srbiji, ne veruje 39,2%, a 10,4% ne zna.

U teoriju da postoji veza između 5G tehnologije i korona virusa ne veruje 58,2% građana Srbije, 21,9% kaže da ne zna, a 19,9% veruje da postoji, u potpunosti ili delimično.

Građani Srbije imaju sličan stav prema tri teorije zavere, da je vojska SAD razvila korona virus kao biološko oružje, da američki milijarder Bil Gejts koristi korona virus da "progura" vakcinu sa čipom koji može da prati kretanje ljudi i da je korona virus "pobegao" iz laboratorije u kineskom gradu Vuhanu.

Da u te tri teorije zavere nema nimalo istine ili ima veoma malo, misli između 45,7% i 49,8% ispitanih, između 17,3% i 17,8% kazalo je da ne zna, a da u tim tvrdnjama ima nešto ili puno istine reklo je između 32,8% i 36,9% anketiranih građana Srbije.

Ako se u obzir uzmu samo dve teorije zavere u kojima se pominje Kina, lako je uočiti veliku razliku između Srbije i ostalih ekonomija Zapadnog Balkana.

Za razliku od Srbije, gde 34,9% građana delimično ili u potpunosti veruje da je kineska vlada stvorila korona virus u laboratoriji, taj procenat se u drugim ekonomijama kreće od 43,1% u BiH do 64,9% u Albaniji.

Dok 36,9% ispitanika u Srbiji misli da ima puno ili nešto istine u tvrdnji da je korona virus "pobegao" iz laboratorije u kineskom gradu Vuhanu, na Kosovu to misli 57%, a u Albaniji 57,6% građana.

Izvor: Beta

Foto: Beta/AP