Unapređenje zaštite ljudskih prava, demokratsko i inkluzivno društvo, zagarantovana sloboda medija i govora, kao i snažno i nezavisno sudstvo, moraju ostati prioriteti vlade Srbije i njenih partnera, uprkos teškoćama koje sa sobom nosi pandemija korona virusa, istaknuto je 9. marta na drugom sastanku Upravnog odbora zajedničkog programa EU i Saveta Evrope.

Druga faza programa "Horizontal fasiliti za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022" (Horizontal Facility) nastaviće da se bavi problemima u ovim oblastima, prilagođavajući se trenutnoj epidemiološkoj situaciji, saopšteno je posle sastanka.

"Horizontal fasiliti II" zajednička je inicijativa Evropske unije i Saveta Evrope, osnovana sa ciljem pružanja podrške Zapadnom Balkanu i Turskoj u usklađivanju sa evropskim standardima.

Šef Misije Saveta Evrope u Beogradu Tobijas Flesenkemper je zahvalio "institucijama Srbije i Evropskoj uniji na izvanrednoj saradnji" tokom godina.

"Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu 2021. obeležava 20 godina rada. Zahvaljujući snažnim partnerstvima koja smo izgradili tokom dve decenije, uspeli smo da ostvarimo značajne rezultate i tokom prošle godine, uprkos izazovnim okolnostima", rekao je Flesenkemper.

Ministarka za evropske integracije Srbije Jadranka Joksimović je rekla da reforma u oblasti vladavine prava predstavlja jedno od najvažnijih pitanja za Srbiju i njene građane.

"Program podrške Saveta Evrope i Evropske unije obezbeđuje suštinsku ekspertizu neophodnu za reformu pravosuđa i vladavinu prava, borbu protiv trgovine ljudima i diskriminacije, zaštitu osetljivih grupa, kao i za visoke standarde u oblasti slobode medija i govora", naglasila je Joksimović.

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici je istakao da su jačanje vladavine prava i zaštita ljudskih prava prioritet za bolji život građana Srbije.

"Evropska unija sarađuje sa svim relevantnim akterima u Srbiji i međunarodnim partnerima. Saradnja sa Savetom Evrope izuzetno je važna, posebno kroz program 'Horizontal fasiliti', kako bi se pomoglo u izradi boljeg zakonodavstva, obučilo više pripadnika organa reda, tužilaca i sudija, ali i obezbedila bolja zaštita žrtava zločina", rekao je Fabrici.

Šefica Programskog odseka Generalnog direktorata za programe Saveta Evrope Pilar Morales istakla je posvećenost Saveta Evrope, zajedno sa Evropskom unijom, da nastavi da podržava Srbiju u njenim reformskim procesima.

"Fleksibilnost programa 'Horizontal fasiliti' omogućila je konkretne mere prilagođavanja, preduzete uz poštovanje glavnog cilja, a to je pružanje podrške vlastima u obezbeđivanju bolje zaštite prava građana Srbije, u skladu sa evropskim standardima, a posebno u ovim izazovnim vremenima", zaključila je ona.

Ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Srbije Gordana Čomić je rekla da su, više nego ikada ranije, ljudima danas potrebne ideje na kojima je osnovan Savet Evrope.

"Mir među ljudima, dijalog, ljudska prava i nova solidarnost su jedino čime iz globalne pandemije možemo izaći, sa više saosećanja i humanosti, a manje nepravde i nejednakosti. To dugujemo generacijama koje dolaze posle nas", rekla je ona.

Pomoćnica ministarke pravde Srbije Jelena Deretić rekla je da se program "Horizontal fasiliti" bavi nedostacima pravosuđa u Srbiji u sferi etike i integriteta i "nudi nesumnjivu podršku u procesu jačanja vladavine prava i stvara čvrst temelj u daljem jačanju efikasnosti zakonodavnih okvira Srbije".

Izvor: Beta

Foto: Savet Evrope