Građani Srbije umereno su zainteresovani za politiku, nešto veću zainteresovanost pokazuju za aktivnosti lokalne samouprave, kao i za proces pregovora između Beograda i Prištine. Većina građana smatra da poslanici u Skupštini više brinu o interesima svojih političkih stranaka, nego o interesima građana, pokazalo je istraživanje Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost - CRTA.

Istraživanje "Stavovi građana Srbije o učešću u demokratskim procesima 2020", koje je sprovedeno telefonskim putem na slučajnom uzorku od 1.010 građana Srbije bez Kosova, predstavljeno 18. marta u Beogradu na onlajn konferenciji za novinare.

Oko polovine građana podržava demokratiju kao najbolji politički sitem za zemlju, ali polovina podržava i stav da zemlja ima jakog lidera kojeg bi svi slušali jer "samo jaka ruka može da nas izvuče iz krize".

Skoro 70% građana bi zabrinula nezavisnost Kosova, a odustajanje od pristupanja Evropskoj uniji i približavanje Rusiji i Kini zabrinuli bi najviše obrazovanije.

Građani pozitivnije ocenjuju Vladu nego rad skupštine i imaju uglavnom negativne ocene za njen rad - 34% smatra da parlament ne kontroliše efikasno rad Vlade i ne vodi odgovornu politiku nadobro svih građana.

Savetnik za javne politike i istraživanja organizacije CRTA Vujo Ilić, rekao je da je istraživanje pokazalo da su generacijske razlike i obrazovanje, kao i donekle život u gradskoj i seoskoj sredini veoma uticali na način razmišljanja građana.

"Ispitanici koji su bliži vlasti ili opoziciji razlikuju se i prema zainteresovanosti za politiku očekivanjima i stavovima o demokratskom sistemu i svim važnim političkim pitanjima", rekao je Ilić.

Takođe, neopredeljeni građani su veoma podeljeni po svojim stavovima.

"Po političkim stavovima češće su bliži građanima koji podržavaju vlast, ali su prema kritičnosti vlasti sličniji onima koji podržavaju opoziciju, što je zanimljivo", ocenio je.

Polovina građana smatra da su mediji u Srbiji pod ozbiljnim političkim pritiskom.

"Jedna petina ispitanika kojima su bliže partije u vlasti to misli", ukazao je Ilić.

Direktorka CRTA Vukosava Crnjanski rekla je da Srbija nazaduje u svim indeksima slobode i demokratije. Istakla je da interesi građana ostaju nezaštićeni u uslovima koji su karakterisčni za današnju Srbiju - ugroženi pluralizam, govor mržnje, širenje dezinformacija, spinova...

"Nadu vraća podatak da je jedna trećina građana učestvovala u bar jednoj inicijativi ili akciji u svojoj lokalnoj zajednici", rekla je ona.

Crnjanski je navela da manipulisanje ekonomskim parametrima koje sprovodi vladajuća većina stavlja građane po strani i vodi društvo ka neodrživoj i neizvesnoj budućnosti.

"Tu ne postoji garantovana vladavina prava, kao ni zakon koji se jednako primenjuje prema svima", rekla je Crnjanski.

Izvor: Beta

Foto: Beta