Ekonomija Srbije snažno će se oporaviti u 2021, iznad nivoa beleženog pre krize, uglavnom vođena investicijama i privatnom potrošnjom, predviđa Evropska komisija u Prolećnim ekonomskim prognozama  objavljenim 12. maja.

Evropska komisija rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) Srbije u 2021. prognozira na 5,3% posle pada za 1% u 2020.

Za 2022. Srbiji se predviđa povratak na stope ekspanzije od pre krize, odnosno rast BDP od oko 4%.

U delu izveštaja o Srbiji navodi se da su perspektive rasta ekonomije i dalje podložne velikoj neizvesnosti a rizici su uglavnom povezani sa pandemijom.

"Posebno brzi napredak vakcinacije, izbegavajući nove talase pandemije, može da dovede do ubrzanog oporavka poverenja potrošača i podstakne privatnu potrošnju, posebno u uslužnim sektorima", navodi se u izveštaju.

S druge strane, ako oporavak EU bude duže trajao, to bi moglo da umanji neto izvoz i direktne strane investicije.

Na izglede za rast negativno bi moglo da utiče i sporije od očekivanog sprovođenje projekata javne infrastrukture i reforme državnih preduzeća.

Navodi se i da će zbog obnovljenih mera fiskalne podrške i velikog povećanja javnih investicija deficit opšte države biti samo blago smanjen u 2021. i zatim mnogo osetnje u 2022.

Deficit opšte države je u 2019. dostigao 8,1% BDP nakon što je pre toga bio gotovo izbalansiran, a u 2021. će opasti na 7% BDP.

Sa isticanjem jednokratnih mera za ublažavanje posledica pandemije, deficit će, kako se procenjuje, pasti na oko 3,5% BDP u 2022.

Istovremeno će u 2021. biti dalje povećan dug u odnosu na BDP a 2022. se očekuje blago smanjenje.

Kako se navodi, nakon povećanja za pet procentnih poena na 58,3% BDP u 2020, u 2021. će dug dodatno porasti, za 2,5 procentnih poena, na 61% BDP, pre nego što blago opadne u 2022. u skladu sa smanjenjem deficita.

Kada je reč o ostalim kandidatima za članstvo u EU sa Zapadnog Balkana, rast BDP Albanije u 2021. predviđa se na 4%, Severne Makedonije na 3,7 a Crne Gore na 7,1%.

Ekonomiji EU se za 2021. predviđa rast od 4,2% i 4,4% za 2022, što je znatno bolje od predviđanja u Zimskim ekonomskim prognozama koje je Komisija predstavila u februaru.

Navodi se i da će se stope rasta u EU razlikovati od zemlje do zemlje ali da će se ekonomije svih članica do kraja 2022. vratiti na nivoe beležene pre krize.

"Senka kovida nad evropskom ekonomijom počela je da nestaje. Nakon sporog starta godine, predviđamo snažan rast u 2021. i 2022", rekao je na predstavljanju prognoza evropski komesar za ekonomiju Paolo Đentiloni.

Kako je dodao, efekti instrumenta Naredna generacija EU počeće da se osećaju ove godine i sledeće ali treba  iskoristiti najviše što se može od te istorijske prilike, i u Briselu, i u nacionalnim prestonicama.

Takođe je rekao da će održavaanje snažnog tempa vakcinacije biti ključno za zdravlje građana i ekonomije.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Beta/AP