Potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji i ekspert za evrointegracije Vladimir Međak izjavio je 23. avgusta  da nije izvesno da će u decembru biti otvoreni pregovarački klasteri tri i četri jer vlast, od poslednjeg izveštaja Evropske komisije, nije skoro ništa uradila na borbi protiv visoke korupcije i organizovanog kriminala, vladavini prava i slobodi medija.

Međak je agenciji Beta kazao da su u međuvremenu pokrenute istrage protiv pojedinih organizovanih kriminalnih grupa, ali da se nije istraživala povezanost kriminalnih grupa sa predstavnicima vlasti.

"Tu ne vidimo nikakav značajan napredak, iako će taj segment da se najviše meri prilikom ocenjivanja vladavine prava. Ako članice EU ocene da u Srbiji nema napretka kada je u pitanju vladavina prava, neće biti ni otvaranja klastera tri i četri za koje smo podneli sve pregovaračke pozicije", objasnio je Međak.

Klaster tri se odnosi na konkurentnost i inkluzivan rast a četiri na zelenu agendu i održivu povezanost.

Dodao je da bez nezavisnog pravosuđa nema ni vladavine prava.

"Nezavisnog pravosuđa neće biti dok se ne usvoje ustavni amandmani. Čudno je da je oformljena Radna grupa za pisanje amandmana, iako je Vlada Srbije donela amandmane koje je pre tri godine navodno usvojila i Venecijanska komisija", kazao je potpredsednik Evropskog pokreta.

Na pitanje Bete da li je od poslednjeg izveštaja Evropske komisije u martu (polugodišnji izveštaj o poglavljima 23 i 24) napravljen pomak kada je u pitanju sloboda medija u Srbiji, Međak je rekao da ni na tom polju nije učinjen nikakav napredak.

"Vlast ponovo pravi spiskove medija koji navodno rade za Zapad i zapravo pokreće kampanju protiv svih medija koji nisu pod njenom kontrolom. To je potpuno sumanuto, jer s takvim odnosom prema nezavisnim medijima EU nas neće prihvatiti", istakao je on.

Rekao je da je Srbija s nekoliko godina zakašnjenja i skoro dve godine potpunog zastoja "uhvatila priključak" u pregovaračkom procesu za učlanjenje u EU, jer je podnela pregovaračke pozicije koje se odnose na poglavlje 10 – informaciono društvo i mediji, poglavlje 15 – energetika, poglavlje 16 – porezi i poglavlje 19 koje se odnosi na socijalnu politiku i zapošljavanje.

"Sva ta poglavlja pripadaju klasterima tri i četri u pristupnim pregovorima za članstvo u EU", naveo je Međak.

Naglasio je da vlast pokušava da prikaže da je i dalje na evropskom putu samo da bi EK u godišnjem izveštaju u oktobru saopštila da je došlo do nekih pozitivnih pomaka, što bi uslovilo otvaranje klastera tri i četri.

"Ali o njima se neće odlučivati samo na osnovu sadržaja naših pregovaračkih pozicija u tim poglavljima, nego će se uzeti i obzir napredak kada je u pitanju vladavina prava", rekao je Međak.

Na pitanje Bete da li aktuelna vlast zaista želi da ispuni sve uslove kako bi Srbija postala članica EU, Međak je kazao da je cilj vlasti da se sačuva utisak da smo na evropskom putu samo do sledećih izbora u martu ili aprilu sledeće godine.

"S obzirom na sadašnji odnos vlasti prema evrointegracijama, može se zaključiti da Srbija nikada neće u EU. Trenutna državna politika vodi ka konfrontacijama, što ne ide ruku pod ruku sa evrointegracijama", zaključio je Vladimir Međak.

Izvor: Beta

Foto: Beta