Specijalni voz, čijim putovanjem će biti obeležena Evropska godina železnice 2021, krenuće 2. septembra sa železničke stanice u Lisabonu a tokom petonedeljnog putovanja staće i u Beogradu.

Konekting Jurop ekspres (Connecting Europe Expreš) će stati u više od sto gradova pre nego što 7. oktobra završi putovanje u Parizu, najavila je 1. septembra Evropska komisija.

Polaskom iz Lisabona i završetkom puta u Parizu, uz zaustavljanje u Ljubljani, specijalni voz će, pored ostalog, povezati portugalsko, slovenačko i francusko predsedavanje EU.

Portugalija je predsedavala EU u prvoj polovini 2021, Slovenija predsedava sada a Francuska će preuzeti predsedavanje u prvoj polovini 2022.

Na beogradsku stanicu Centar ekspres koji povezuje Evropu stići će u popodnevnim satima 12. septembra a iz Beograda će krenuti dalje 13. septembra, pokazuje mapa putanje voza.

Evropska komesarka za transport Adina Valean rekla je da je železnica evropska budućnost, put ka ublažavanju klimatskih promena i osnaživanju ekonomskog oporavka od pandemije dok Evropa gradi ugljenično neutralan transport.

"Narednih nedelja će Konekting Jurop ekspres biti putujuća konferencija, laboratorija i forum za javnu debatu o tome kako da železnica bude prevozno sredstvo po izboru putnika i kompanija", istakla je Valean.

Evrokomesarka je pozvala sve da srdačno dočekaju voz kada stane negde u njihovoj blizini.

Duž rute su planirani brojni događaji širom Evrope, navela je Komisija.

Dalje se navodi da je Konekting Jurop ekspres plod saradnje Evropske komisije i Zjednice evropskih železničkih i infrastrukturnih kompanija (CER), evropskih železničkih operatora, kompanija koje upravljaju infrastrukturom i brojnih drugih partnera na lokalnom i na nivou EU.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Beta