U Deklaraciji iz Brda nešto veći fokus nego ranije stavljen je na pitanje bezbednosti i posebno se ističe obaveza usklađivanja sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU, rekla je 7. oktobra programska direktorka Centra za evropske politike (CEP) Milena Lazarević.

"Ovo se može protumačiti kao poruka upućena naročito zemljama u regionu koje se sporo usklađuju sa spoljnom politikom Unije, a u koje spada i Srbija koja u međunarodnim odnosima neretko zauzima stavove suprotne onim koje zauzima EU", rekla je Lazarević za Euraktiv Srbija i Betu.

Komentarušući navode iz dokumenta usvojenog 6. oktobra na samitu EU-Zapadni Balkan na Brdu kod Kranja, Lazarević je rekla da Deklaracija jasno demantuje navode da su politika proširenja EU i evropska perspektiva regiona mrtve, "a što smo mogli pročitati u nekim senzacionalističkim člancima prethodnih dana".

Prema njenim rečima, Deklaracija je još jednom potvrdila posvećenost EU evropskoj perspektivi regiona.

"Pored te potvrde, koju smo mogli pročitati i u prethodnim zaključcima i deklaracijama sa samita EU-ZB, ovaj put istaknuta je i posvećenost Unije procesu svog proširenja, kao i političkoj, ekonomskoj i društvenoj transformaciji regiona", rekla je Lazarević.

Kako je dodala, to su sve vrlo pozitivne poruke, koje je potrebno konkretizovati u narednom periodu.

"Deklaracija navodi i neke konkretne korake koji tome mogu da doprinesu, a sa kojima smo već upoznati – pre svega Ekonomski i investicioni plan, uključujući i instrument za pretpristupnu pomoć (IPA III)", rekla je programska direktorka CEP.

Lazarević je ukazala i da Deklaracija uvodi neke nove instrumente, kao što je Agenda za inovacije za Zapadni Balkan koja će biti usmerena na istraživanja, obrazovanje, kulturu, omladinu i sport.

"Ukoliko bude brzo i efektivno sprovedena, ova agenda može da doprinese sprečavanju odliva mozgova iz regiona stvaranjem novih mogućnosti za mlade, sportiste i istraživačku i naučnu zajednicu unutar našeg regiona", ocenila je Lazarević.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Beta