Srbija je unapredila mere za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma i pokzala značajan napredak u nivou usaglašenosti sa standardima Operativne grupe za finansijske akcije (FATF), pokazao je novi izveštaj tela Saveta Evrope MANIVAL (MONEYVAL) objavljen 13. decembra.

MANIVAL se bavi procenom usaglašenosti nacionalnih sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma država članica Saveta Evrope sa međunarodnim standardima.

Navodi se da su pozitivni koraci koje su načinile vlasti za rezultat imale da Srbija iz kategorije "delimično usklađene" pređe u "u velikoj meri usklađene" zemlje u četiri oblasti koje se odnose na delatnost nefinansijskih preduzeća i profesija, kao i međunarodnu saradnju.

Međutim, u oblasti novih tehnologija, gde su uvedeni novi međunarodni zahtevi za virtuelnu imovinu, rejting Srbije je spušten.

Fokus novog izveštaja o Srbiji bile su obaveze advokata i notara u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma, uslovi za ulazak na tržište za računovođe i agente za nekretnine, međunarodna saradnja finansijskih supervizora.

MANIVAL je procenjivao niz zakonodavnih, regulatornih i institucionalnih mera Srbije u borbi protiv pranja novca i finansiranja terprizma ali zbog proceduralnih ograničenja nije ocenio stepen u kome se one stvarno i primenjuju.

Među pozitivnim pomacima MANIVAL navodi proširenje obima subjekata koji imaju obavezu da sprovode "dubinsko ispitivanje" klijenata na notare i advokate, kao i izmenu regulative za kazina, sve u cilju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Navodi se i da je Srbija preduzela neophodne mere u oblasti licenciranja računovođa i agenata za nekretnine a kako bi se sprečili kriminalci i sa njima povezana lica da se profesionalno akredituju i da imaju značajan ili kontrolni interes ili funkciju u upravi takvih preduzeća.

U oblasti međunarodne saradnje, finansijski supervizori su sada "jasno ojačani" da sarađuju sa stranim partnerima, ocenjuje se u izveštaju.

Dalje se navodi da je MANIVAL registrovao značajan napredak u sprovođenju novih zahteva za virtuelnu imovinu, ali da ima i strateških nedostataka, pa je Srbija u toj oblasti pala u kategoriju "delimično usaglašene" iz kategorije "u velikoj meri usaglašena".

"Sve u svemu, Srbija je uspela da ispuni opšta očekivanja MANIVAL da otkloni većinu, ako ne sve, nedostatke tehničke usklađenosti u roku od pet godina od usvajanja izveštaja o uzajamnoj evaluciji", ocenjeno je u naknadnom izveštaju tela Saveta Evropa.

Srbija se u potpunosti usaglasila sa pet od 40 preporuka FATF a manji nedostaci su ostali u sprovođenju 34 preporuke, gde je zemlja "u velikoj meri usklađena".

Jedna preporuka, o novoj tehnologiji, ostala je "delimično usaglašena" i Srbija nema nijednu ocenu "nije usaglašena".

Srbija će za dve godine izvestiti MANIVAL o daljem napretku u sprovođenju mera za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Beta