U EU je u 2020. bilo 1,89 miliona istraživača, za više od pola miliona više nego deset godina ranije, a u Srbiji 14.891 prema 11.720 u 2011. godini, pokazuju zvanične evropske statistike.

Evropska statistička služba je precizirala da se podaci odnose na istraživače koji rade sa punim radnim vremenom.

Navodi se da u EU većina istraživača radi u sektoru preduzeća (55%), trećina u visokom obrazovanju a  desetina u vladinom sektoru.

Podaci pokazuju da je između 2010. i 2020. u Grčkoj, Mađarskoj i Poljskoj broj istraživača gotovo udvostručen.

Veliki rast broja onih koji se istraživanjima bave puno radno vreme zabeležen je u Holandiji, za 89%, a Malta, Kipar i Irska su imali rast veći od 60%.

Jedina zemlja EU u kojoj je broj istraživača smanjen bila je Rumunija, za 7%.

Gledano na globalnom nivou, Kina (isključujući Hongkong) 2019. je imala 2,11 miliona istraživača a SAD 1,55 miliona (prema podacima za 2018.).

U Turskoj je u periodu 2010-2019. broj istraživača više nego udvostručen, na 135.500 , a u Južnoj Koreji je povećan za 63%, na 430.700.

Tokom desetogodišnjeg perioda u Kini je broj istraživača povećan za 74%, u SAD za 30 a u EU za 41% dok je u Rusiji smanjen za 9%.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Pixabay.com