Pandemija korona virusa uticala je na navike korišćenja droge u evropskim zemljama, pri čemu je porasla konzumacija kanabisa, a smanjila se zloupotreba klupskih droga, ekstazija i derivata amfetamina MDMA, pokazuje istraživanje Evropske agencije za droge (EMCDDA).

Istraživanje, koje je od marta do aprila 2021. godine obuhvatilo gotovo 50.000 ljudi (48.469) u ukupno 30 evropskih zemalja, među kojima je i Srbija, pokazalo je da su upravo kanabis i ekstazi droge na čiju su upotrebu najviše uticale pandemijske mere ograničenja i lokdaun.

U onlajn anketi su učestvovali punoletni građani koji su sami priznali da su u prvoj godini pandemije, do perioda anketiranja, najmanje jednom koristili neku ilegalnu drogu, i koji su pristali da odgovaraju na pitanja.

U 21 članici EU i Švajcarskoj, u istraživanju je čak 93% reklo da su koristili kanabis, u čemu su razlike od zemlje do zemlje jako male.

Slede MDMA i ekstazi sa 35%, kokain sa 35% i amfetamin (28%), pri čemu se redosled te tri droge razlikuje u pojedinin zemljama.

Gotovo trećina ispitanih (32%) rekla je da su više konzumirali kanabis, a 42% je manje koristilo MDMA/ekstazi nego ranije.

Petina (20%) ispitanih je rekla da je koristila LSD, njih 16% je koristilo nove psihoaktivne supstance, a 13% ketamin. Iako je konzumaciju heroina prijavilo svega 3% učesnika ankete, više od četvrtine njih (26%) reklo je da su heroin tokom posmatranog perioda koristili više nego inače.  

U pet zemalja Zapadnog Balkana, Srbiji, Albaniji, Kosovu, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji, koje su prvi put učestvovale kao partner EMCDDA zahvaljujući pretpristupnom fond IPA7,  u istraživanje su uključeni odgovori 2.174 građana. I tu se pokazalo da u prvoj godini pandemije najviše anketiranih (91%) koristilo kanabis. Slede kokain (38%), MDMA/ekstazi (22%) i amfetamin (20%).  

I na Zapadnom Balkanu se pokazalo da je 32% ispitanih povećalo potrošnju kanabisa, dok je 34% smanjilo konzumaciju MDMA/ekstazija.

Anketirani su kao najčešće mesto uživanja droga navodili sopstveni dom. U EU i Švajcarskoj taj je postotak 89%, a na Zapadnom Balkanu 72%, što je, kako navodi agencija EU,  posledica lokdauna i pandemijske mere zatvaranja noćnih klubova i kafića.

Na zapadnom Balkanu su posle sopstvenog stana ili kuće, najčešća mesta konzumacije droge bili javni prostori i parkovi (57%), muzički festivali i žurke (42%) i barovi i noćni klubovi (33%).

Potpuno isti redosled naveli su i korisnici droge u zemljama EU i Švajcarskoj, ali se pokazalo da je droga češće korišćena u sopstvena četiri zida nego na Zapadnom Balkanu a, svakako i zbog oštrijih mera zaključavanja, manje u klubovima i barovima (33%).

Kao najčešće motivi za korišćenje kanabisa navođeni su opuštanje, stres, popravljanje raspoloženja i nesanica, dok su motivi za konzumaciju MDMA i ekstazija uglavnom bili euforija i zabava i efekti koje te droge imaju na društvenost.

EMCDDA je naveIa da internetske ankete nisu reprezentativne za opštu populaciju, ali da pažvljivo sprovedene i i u kombinaciji sa tradicionalnim metodama prikupljanja podataka, mogu da pomognu u stvaranju detaljnije, realnije pravovremene slike o upotrebi droga i tržištu narkotika u Evropi.

Dodaje se i da je u istraživanju učestvovalo više od sto organizacija, među kojima i univerziteti i nevladine organizacije i nacionalne kontaktne tačke u zemljama koje nisu deo EU.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Pixabay