Prema Indeksu demokratije za 2021. godinu, koji objavljuje britanski magazin Ekonomist, Srbija se i dalje nalazi u grupi "manjkavih demokratija", sa prosečnom ocenom 6,36 što je blagi napredak u odnosu na prethodni izveštaj ali i treći najniži skor od 2006. kada je Indeks nastao.

Rast u prosečnoj oceni u odnosu na prethodni Indeks iznosi 0,14, a Srbija se sveukupno nalazi na 63. mestu, dok je prethodne godine bila na 66.

Novi izveštaj Ekonomist intelidžens junita (EIU) "Kineski izazov" obuhvatio je 167 zemalja koje su svrstane u četiri kategorije - "potpune demokratije", "manjkave demokratije", "hibridni režimi" i "autoritarni režimi".

Najveći broj zemalja, njih 59 svrstano je u kategoriju "autoritarnih režima", a najmanji - 21 u "potpune demokratije". Kao "manjkave demokratije" ocenjene su 53 zemlje, a kao "hibridni režimi" 34 zemlje.

U izveštaju Ekonomist intelidžens junita (EIU), dela Grupe Ekonomist koji se bavi istraživanjima i analizama zemlje su ocenjivane u pet kategorija - izborni proces i pluralizam, funkcionisanje vlasti, demokratska politička kultura i građanske slobode.

Srbija je dobila ukupno 6,36 poena (od maksimlanih 10) i nalazi se na 63. mestu ispred Lesota i Gvajane a iza Rumunije i Mongolije. Srbija je najbolje ocenjena za "izborni proces i pluralizam" - 8,25, a najslabije za političku kulturu - 3,75.

Sve zemlje regiona svrstane su u kategoriju "manjkavih demokratija", osim BiH koja je ocenjena kao "hibridni režim". Crna Gora i Severna Makedonija su u  novom Indeksu demokratije prešle iz grupe "hibridnih režima" u  "manjkave demokratije".

Ispred Srbije su Slovenija na 35, i Hrvatska na 56. mestu, a iza nje su Albanija (68) , Severna Makedonija (73), Crna Gora (74) i BiH (95).

Po novom Indeksu demokratije ceo region Istočne Evrope u koji spada i Srbija zadržao je isti prosečan skor (5,36) kao i prethodne godine.

Prve na istočnoevropskoj listi su Estonija, Češka i Slovenija. Hrvatska je na 9, Srbija na 12, Albanija na 13, Severna Makedonija na 15, Crna Gora na 16 i BiH na 20. mestu. Poslednji na listi od 28 zemalja su Uzbekistan, Tadžikistan i Turkmenistan.  

U celom regionu Istočne Evrope ni 2021. ni jedna od 28 zemalja nije ocenjena kao "potpuna demokratija". Šesnaest zemalja Istočne Evrope je klasifikovano kao "manjkave demokratije", među kojima je 11 država članica EU, plus Srbija, Albanija, Moldavija, Severna Makedonija i Crna Gora.

Četiri su ocenjene kao "hibridni režim", među kojima je i BiH, i osam, uključujući Rusiju i Belorusiju, kao "autoritarni režimi".

Izvor: Beta

Foto: Beta