Predizborna delegacija Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PSSE) koja je posetila Srbiju mesec dana pre održavanja predsedničkih i prevremenih parlamentarnih izbora ocenila je da je "opšta atmosfera mirna i da svi politički konkurenti mogu slobodno i bez ograničenja da vode kampanju", ali su informisani i o "polarizaciji društva i rastućoj popularnosti ekstremističkih stavova, što bi moglo izazvati dodatnu napetost".

Delegacija koju je predvodio poljski poslanik Aleksander Poćej (Pociej) ocenila je i da bi na izborne kampanje koje su u ranoj fazi mogao uticati stav Srbije o ratu protiv Ukrajine.

U saopštenju se podseća da je PSSE posmatrala sve izbore u Srbiji od 2000. godine, sa izuzetkom parlamentarnih izbora 2020, i ističe da su od 2000. svi parlamentarni izbori u Srbiji osim jednih bili vanredni izbori.

S tim u vezi, delegacija smatra da, iako je pravno moguća, "kultura" vanrednih izbora utiče na efikasno autonomno funkcionisanje parlamenta u skladu sa ustavnim mandatom, bez obzira koje političke snage su na vlasti. Delegacija napominje da obrazloženje vlade da je predsedniku predložila raspuštanje parlamenta po članu 109. Ustava nije javno objavljeno.

Što se tiče pravnog okvira za predsedničke i vanredne parlamentarne izbore, značajne promene su napravljene početkom 2022. a njihova efikasnost u postizanju međunarodnih standarda i obaveza tek treba da bude testirana, navodi se u saopštenju.

To, dodaje se, uključuje pitanja koja se odnose na registraciju birača, stranaka i kandidata, organizaciju glasanja, odredbe za nacionalne manjine i osobe sa invaliditetom i pristup medijima.

Treba naglasiti da, čak i ako se nedavnim izmenama primenjuju međunarodne preporuke, zakasnele izmene izbornog zakonodavstva ograničavaju vreme potrebno za izborne pripreme, uključujući obuku i edukaciju birača, i mogu otežati pravilnu i jednoobraznu primenu izbornog zakonodavstva, saopštili su parlamentarci SE.

Predstavnici civilnog društva i medija sa kojima su razgovarali opisali su napetu političku situaciju i dominantnu poziciju u javnoj sferi glavne političke partije u vladi kojoj je na čelu predsednik Republike, posebno u javnim elektronskim medijima.

Domaće organizacije za posmatranje izbora obavestile su predizbornu delegaciju PSSE o problemima i zastrašivanju tokom referenduma o izmeni ustava održanog 16. januara, a više sagovornika izrazilo je zabrinutost zbog pritiska na birače i strah od mogućih nepravilnosti na dan izbora, dodaje se u saopštenju.

Članovi delegacije SSŠE koja je boravila u Beogradu da proceni predizbornu klimu i stanje priprema mesec dana pre izbora razgovarali su sa predsednikom Skupštine i delegacijom Srbije u PŠE, liderima i predstavnicima političkih partija i koalicija, članovima Izborne posmatračke misije ODIHR, predsedavajućim i članovima Republičke izborne komisije, članovima diplomatskog kora u Beogradu i predstavnicima civilnog društva i medija.

Predstojeće predsedničke i vanredene parlamentarne izbore u Srbiji 3. aprila pratiće 20-člana delegacija PSSE u pratnji predstavnika Venecijanske komisije.

Izvor: Beta

Foto: CoE