U cilju boljeg korišćenja IPA fondova važno je investirati u ljude i više uključiti organizacije civilnog društva, ocenili su danas učesnici panela "Smanjivanje jaza između EU i Zapadnog Balkana – IPA III u fokusu".

"Investiranje u ljude je najbolji način da se Srbija pripremi za IPA III i za buduće investicije", izjavio je šef za saradnju u Delegaciji EU u Srbiji Nikola Bertolini.

On je ocenio da postoji ogromna potreba za izgradnjom kapaciteta i investiranjem u ljude koji će moći da sprovode projekte u okviru programa IPA III.

"U zemljama regiona ne vidim da elita razume potrebu da se poveća kapacitet. Cilj im je članstvo u EU, ali ne vide da će se to desiti sutra, tako da ne shvataju ozbiljno nedostatak kapaciteta", rekao je Bertolini.

On je istakao da je važno da projekte treba da sprovode nacionalne i lokalne vlasti i da organizacije civilnog društva moraju učestvovati u pravljenju i primeni projekata iz IPA III.

"Odnosi vlade i civilnog društva su katastrofalni. To je neprihvatljivo", ocenio je Bertolini na konferneciji koju su organizovali Centar za evropske politike (CEP) i Delegacija EU u Srbiji.

Bertolini je rekao da je najveća slabost IPA I i IPA II bilo kašnjenje u procesu od pripreme od sprovođenja projekta.

Zbog toga program IPA III predviđa da finsijska podrška zavisi od zrelosti, odnosno spremnosti predloženog projekta.

Druga novost u IPA III je, dodao je, relevantnost projekta, njegova povezanost sa programom ekonomskih reformi, Ekonomskim investicionim planom i Zelenom agendom.

Bertolini je podsetio da nema unapred definisanih iznosa finansijske podrške po državama, već da postoji zajednički budžet za sve države korisnice IPA.

"Nijedna zemlja u regionu ne može da očekuje 'kovertu' sa unapred dodređenim iznosom novca. Sve zemlje moraju da se pripreme, da se bore, da imaju spremne projekte da bi dobili finansije", istakao je Bertolini, dodajući da "nije srećan" kako zemlje regiona absorbuju fondove EU.

Prema njegovom mišljenju, postoji dovoljno finansijskih sredstava za dobre projekte i nema potrebe povećavati ta sredstva, a bilo bi i teško uneti neke promene finansiranja u okviru sadašnjeg sedmogodišnjeg finansijskog okvira EU koji je donet za period do 2027.

Konsultantkinja u NALED-u Jelena Stojović izjavila je da postoje kapaciteti za pripremu i sprovođenje projekata, a da je najveći izazov zadržati najbolje ljude u državnoj administraciji.

Stojović je ukazala da se jaz između zemalja Zapadnog Balkana i članica EU ne smanjuje, nego da se povećava, ali da je Ekonomski investicioni plan obećavajući i da IPA III pruža mogućnosti koje nisu postojale ranije.

"Možda imamo šansu da smanjimo jaz u narednim finansijkom periodu do 2027. godine", ocenila je Stojović.

Izvršna direktorka CEP-a Ranka Miljenović ukazala je da IPA III posebno pominje da sve zainteresovane strane, posebno civilno društvo, treba da budu uključeni što je više moguće u sprovođenje projekata.

Podsetila je da su organizacije civilnog društva ranije uključivane u proces na samom kraju, kada su projekti već bili odabrani i kada je bilo prekasno da daju svoj doprinos.

"Vlada može da koristi njihovu stručnost i znanje da bi se projekti efikasnije sprovodili", rekla je Miljenović.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Beta