Grčka i Mađarska su najveći prijatelji Srbije među članicama Evropske unije, a Beograd najbolje međususedske odnose ima sa Budimpeštom prema mišljenju učesnika istraživanja Instituta za evropske poslove.

Četvrtina ispitanika (24%) smatra da je Grčka najveći prijatelj Srbije, a 16% je navelo Mađarsku, što je duplo više nego pre godinu dana.

S druge strane, beleži se konstantan pad broja onih koji navode Nemačku kao najvećeg prijatelja (7%), dok tu zemlju najvećim neprijateljem u EU smatra 18% učesnika istraživanja objavljenog 9. maja.

Najveći broj ispitanika misli da je Hrvatska najveći neprijatelj Srbije (22%), a zatim Velika Britanija (21%).

Gotovo trećina ispitanika smatra da od susednih država najbolje odnose imamo sa Mađarskom, zatim sa BiH 21% i Severnom Makedonijom 11%.

Članstvo Srbije u EU podržava 45% ispitanika i to uglavnom visokoobrazovane osobe i stanovnici gradova, dok 43% ima suprotan stav. To je najmanji procenat onih koji podržavaju i najveći onih koji ne podržavaju članstvo u odnosu na prethodna istraživanja.

Više od polovine, odnosno 60% ispitanika smatra da Srbija ima koristi od saradnje sa EU, a 27% smatra da nema.

Ukoliko bi sutra bio održan referendum, Srbija bi postala članica EU, ali sa najvećim brojem protivnika članstvu ikada zabeleženim i najvećim brojem neodlučnih.

Za članstvo bi glasalo 41% ispitanika, 39% protiv, 7% ne bi izašlo na glasanje, dok 13% njih ne zna kako bi glasalo.

Polovina ispitanika smatra da Srbija ne bi trebalo da odustane od članstva u EU, 35% smatra suprotno, a 15% ne zna.

Odnose Srbije i EU građani su ocenili prosečnom ocenom 2,85, što je malo bolje nego prethodne dve godine. Najveći broj ispitanika (45,9%) je odnose ocenilo trojkom. Najvišu ocenu dalo je 3,1% ispitanika, ocenu 4 je dalo 17%, ocenu 2 je dalo 20,9%, a najnižu ocenu 8,2%.

Kada su u pitanju informacije o EU, 43% građana smatra da nema dovoljno informacija dok 39% smatra da ima. Najveći broj ispitanika navodi da informacije o EU očekuje da dobija putem medija (29%), zatim od Vlade Srbije (28%), od EU 14%, nevladinih organizacija 11%, parlamenta 10% i škola-fakulteta 7% .

U istraživanju koje je Institut za evropske poslove u saradnji sa Ninamedia istraživačkom kućom sproveo od 4. do 14. marta učestvovalo je 1.228 ispitanika na teritoriji Srbije bez Kosova i Metohije.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: European Commission