Nešto više od polovine građana Srbije zna da može da traži informacije od javnog značaja koje nastaju u radu organa lokalne uprave ali samo 38% zna i kako to da uradi, pokazaju rezultati ankete o efikasnosti rada lokalnih uprava koji su saopšteni 31. maja na skupu u Beogradu.

Na konferenciji "Kvalitetna uprava na lokalnom nivou - noseći stub dobre javne uprave" u organizaciji Centra za evropske politike (CEP) rečeno je da 58% građana ima pretežno negativno iskustvo sa radom svoje gradske odnosno opštinske uprave a ostali pretežno pozitivno.

Građani koji su nezadovoljni uslugama kao razlog najčešće navode prebacivanje nadležnosti i odgovornosti, davanje različitih informacija i uputstava, "šetanje" od kancelarije do kancelarije.

Anketa, koja je obuhvatila više od 5.200 građana iz 17 gradova i opština u Srbiji, pokazala je i da gotovo trećina ispitanih smatra da njihova lokalna samouprava isključuje građane iz procesa donošenja odluka.

Istovremeno samo 17% građana smatra da se službenici u njihovoj lokalnoj upravi zapošljavaju prema kvalifikacijama, stručnosti i sposobnostima.

Ostali misle da su za zapošljavanje u lokalnim samouprava ključne političke i lične veze pri čemu čak 78% ukazuje na političke.

Istraživač CEP Vladimir Mihajlović rekao je da građani, bez obzira iz kog su regiona Srbije, iste stvari prepoznaju kao pozitivne odnosno negativne u radu lokalnih uprava.

Takođe je podsetio da u EU lokalni nivo vlasti sprovodi više od 70% celokupnog zakonodavstva.

Anketa je pokazala i da devet od deset ispitanika nije učestvovalo u oblikovanju odluka lokalne samouprave - npr. o budžetu ili urbanističkim planovima.

Takođe je 72% anketiranih reklo da su im službenici tražili da sami pribave dokumenta iz zvaničnih evidencija iako su od 2015. službenici dužni da tu uslugu ponude građanima.

Aktivnosti u okviru inicijative "Praćenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu - Pratim JA" biće  nastavljene do kraja godine.

Inicijativu "Pratim JA" sprovodi CEP u saradnji sa partnerskim organizacijama - Centrom za ravnomerni regionalni razvoj, Nacionalnom koalicijom za decentralzaciju i Ekološkim centrom Stanište uz finansijsku podršku Delegacije EU u Srbiji i sufinansiranje Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Izvor: EURACTIV.rs

Foto: Beta