Grupa država protiv korupcije (GRECO), telo Saveta Evrope (SE), pozvala je vlasti Srbije da primene dodatne mere za sprečavanje korupcije među nosiocima najviših funkcija izvršne vlasti i među pripadnicima policije.

U evaluacionom izveštaju o Srbiji, objavljenom 5. jula, GRECO poziva na primenu dodatnih mera za sprečavanje korupcije među nosiocima najviših izvršnih funkcija u zemlji, uključujući predsednika Republike, ministre, pomoćnike ministara, državne sekretare, šefove kabineta i političke savetnike, saopštio je Savet Evrope.

U prvom izveštaju o Srbiji u petom krugu evaluacije, usvojenom na plenarnom sastanku GRECO u Strazburu od 21. do 25. marta ove godine, telo Saveta Evrope daje 24 preporuke vlastima Srbije i navodi da očekuje izveštaj o njihovoj primeni do kraja septembra 2023. godine.

GRECO u evaluacionom izveštaju ukazuje na centralnu ulogu koju je srpska Agencija za sprečavanje korupcije imala u mnogim aspektima, ali preporučuje da njena funkcija bude ojačana objavljivanjem njenih preporuka i odgovora Vlade i predsednika države.

Uz to, delokrug zakona trebalo bi proširiti na sve osobe sa najvišim izvršnim funkcijama, uključujući šefove kabineta i savetnike premijera i potpredsednika Vlade, navodi se.

GRECO poziva i na usvajanje javne strategije o sprečavanju korupcije koja bi eksplicitno obuhvatila osobe sa najvišim izvršnim funkcijama.

Provere integriteta nosilaca funkcija treba da se vrše pre imenovanja ministara, ali i šefova kabineta i savetnika, uključujući one predsednika države, zbog mogućih rizika od sukoba interesa, navodi se.

Standardi integriteta koji se odnose na najviše funkcije izvršne vlasti treba da budu objavljeni u kodeksu ponašanja, i da budu praćeni praktičnim uputstvima i sankcijama za slučaj njihovog kršenja, preporučuje GRECO.

GRECO preporučuje i izradu odgovarajućeg dokumenta sa pravilima ponašanja predsednika države.

Telo Saveta Evrope naglašava da prijave imovine osoba sa najvišim izvršnim funkcijama treba sistematski da budu predmet temeljnog praćenja, i da kontakti predsednika države i članova Vlade sa lobistima treba da budu obelodanjeni i javno prijavljeni.

S obzirom na nizak stepen krivičnog gonjenja, imunitet koji se daje članovima Vlade ne bi trebalo da pokriva krivična dela u vezi sa korupcijom, preporučuje GRECO.

Uprkos određenom napretku, potrebna je veća transparentnost zakonodavnog procesa u vezi sa vladinim predlozima zakona, kao i sistematsko organizovanje javne rasprave o tim aktima, navodi GRECO.

Na odbijanje zahteva za dobijanje javne informacije od Vlade i predsednika države trebalo bi da postoji mogućnost žalbe, preporučuje se.

Kad je reč o sprovođenju zakona, GRECO ukazuje da Srbija treba da usvoji javnu strategiju o sprečavanju korupcije u policiji.

Takođe bi trebalo preduzeti mere za postizanje otvorenije i transparentnije konkurencije u postupku imenovanja šefa policije i drugih rukovodilaca, kako bi bila sprečena politička imenovanja, navodi se.

GRECO ukazuje i na potrebu uvođenja redovne provere integriteta pripadnika policije tokom cele njihove karijere, kao i rotiranje nosilaca funkcija u oblastima podložnim korupciji.

Trebalo bi, kako se navodi, što pre formirati i telo zaduženo za evidentiranje i procenjivanje poklona, i znatno smanjiti vrednost poklona koje mogu da primaju policajci, a koja trenutno iznosi 680 evra godišnje.

Potrebno je i uvođenje zaštitnih mera kako bi bile obezbeđene nezavisne i transparentne istrage pritužbi na rad policije, kao i za podsticanje uzbunjivanja, dodaje GRECO.

Izvor: Beta

Foto: Pixabay.com