Prosečna starost stanovništva u svetu 2020. godine bila je 30,9 godina, a u Srbiji je 43,5 godina, saopštio je 8. jula Republički zavod za statistiku.

U 2021. godini u svetu je, kako je navedeno, živelo 7,87 milijardi stanovnika, a u Srbiji 6,83 miliona.

U svetu se prošle godine dnevno rađalo 383.071 živih beba, a u Srbiji 170.

U Srbiji je 2021. godine dnevno umiralo 374 ljudi, a u svetu njih 164.710, naveo je zavod u saopštenju povodom 11. jula - Svetskog dana stanovništva.

Procenjen broj stanovnika u Srbiji u 2021. godini je 6.834.326. Posmatrano po polu, 51,3% čine žene (3 507 325), a 48,7% muškarci (3.327.001).

Nastavljen je trend depopulacije, što znači da je i stopa rasta stanovništva, u odnosu na prethodnu godinu, negativna i iznosi -9,4‰. Istovremeno, proces demografskog starenja stanovništva manifestuje se niskim učešćem mladih i visokim i kontinuirano rastućim udelom starih u ukupnom stanovništvu. Prema podacima za Republiku Srbiju, u 2021. godini udeo lica starih 65 i više godina iznosi 21,3%, a mlađih od 15 godina ima 14,3%, saopštio je početkom jula zavod za statistiku.

U periodu 2002–2021, broj stanovnika Republike Srbije kontinuirano opada. Na regionalnom nivou, jedino je Beogradski region beležio rast broja stanovnika sve do 2020. godine, da bi se u 2021. taj trend promenio (broj stanovnika je opao za 3,4‰ u odnosu na 2020. godinu). U ostalim regionima u čitavom posmatranom periodu 2002–2021. prisutan je trend depopulacije, a najizraženiji pad je u Regionu Južne i Istočne Srbije.

Osim promene u ukupnom broju stanovnika, evidentna je i promena u starosno-polnoj strukturi stanovništva, koja se najbolje uočava na starosnoj piramidi. U 2002, kod oba pola, najzastupljenija je populacija starosne dobi 45–49 god., dok je u 202 1, u ukupnoj populaciji, najveći udeo muškaraca starih 40–44 god. i žena starih 65–69 god.

U periodu 2002–2021, udeo lica mlađih od 15 godina je smanjen sa 16,1% na 14,3%, dok je istovremeno udeo starih (65 i više godina) povećan sa 16,6% na 21,3%. Učešće ženskog stanovništva od 15–49 godina u ukupnom stanovništvu u istom periodu je smanjeno za 2,4%.

Takvi trendovi utiču i na smanjenje učešća stanovništva radnog uzrasta (15–64) u ukupnoj populaciji, sa 67,3% (2002) na 64,4% (2021). U istom vremenskom intervalu, prosečna starost stanovništva je porasla sa 40,2 na 43,5 godina. Očekivano trajanje života je u periodu 2002–2019. prosečno raslo za oko 0,2  godine, ali je, zbog povećanog nivoa smrtnosti usled pandemije Covid-19, ukupno očekivano trajanje života sa vrednosti 75,7 godina u 2019. godini opalo na 74,2 u 2020. odnosno na 72,7 godina u 2021. godini.

Prema procenama stanovništva po tipu naselja, u Republici Srbiji preovlađuje gradsko stanovništvo (61,2%). Gradsko stanovništvo je demografski mlađe od stanovništva ostalih naselja. Prosečna starost gradskog stanovništva je manja od prosečne starosti stanovništva u tzv. ostalim naseljima, i to za 2,8 godina.

Izvor: EURACTIV.rs, Beta

Foto: Pixabay