Zakon o zaštiti potrošača konačno je usvojen u skupštini, ali tek kad bude donet i posebni propis o finansijskim uslugama, koji priprema Narodna banka Srbije, biće ispunjena obaveza harmonizacije domaćeg zakonodavstva u oblasti zaštite potrošača sa direktivama Evropske unije. Ovo je, međutim, tek početak promena na tržištu koje bi položaj potrošača u Srbiji trebalo da približe, ako ne i da izjednače sa položajem potrošača u EU. Jedna od njih je i nezavisno uporedno testiranje kvaliteta robe i usluga. Autor: Aleksandra Mijalković