Godišnji izveštaj Evropske komisije o Srbiji za 2019. godinu šalje zbunjujuću sliku o zemlji koja se doživljava kao vodeća u procesu pristupanja EU, koja pregovara sa Unijom od 2014. godine, a kojoj ipak očigledno nedostaje želja za promenom, ambicije, kapaciteti i, što je najvažnije, rezultati kojima bi dokazala svoj liderski status.