Iako Evropska komisija u svojim izveštajima izjednačava značaj političkih i ekonomskih kriterijuma za članstvo i obeležava ih frazom "najpre osnovne stvari" (fundamentals first) u javnosti se stiče utisak da su ipak politički kriterijumi oni o kojima se najviše priča i da od njih zavisi napredak u procesu pregovora. Tako na primer, pregovori Beograda i Prištine se ističu kao izuzetno bitna tema, ako ne i odlučujuća za dalje napredovanje u pregovorima.