Žan-Luj Falkoni, ambasador Francuske u Srbiji za CEP BeogradFrancuski predlog o reformi pristupnog procesa jedan je od delova opšte arhitekture. U okviru ovog predloga, postoji obećanje da će države Balkana pristupiti EU i to se ne dovodi u pitanje. Ovom prilikom, želim da posebno naglasim da francuska posvećenost proširenju EU predstavlja čvrsto obećanje i ne postoje predlozi koji bi predstavljali alternativu tome.