O pripremama Srbije za prelazak na novu metodologiju proširenja EU za EURACTIV.rs govori ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović.

Nakon višemesečne diskusije o tome kako u budućnosti treba da izgleda politika proširenja EU, države članice usaglasile su se 5. februara 2020. godine o sadržini dokumenta Unapređenje procesa pristupanja - kredibilna EU perspektiva za Zapadni Balkan.

Nova metodologija, pre svega, podrazumeva snažniji politički nadzor procesa, uz očekivanje da države Zapadnog Balkana pokažu veću posvećenost svom evropskom putu. Takođe, Evropska unija tom novom procedurom za sprovođenje politike proširenja sebe obavezuje da ukoliko država kandidat brže napreduje zbog sopstvenih zasluga, biće joj dostupniji i EU fondovi i drugi instrumenti zajedničkih politika. Dakle, nije reč o mehaničkom pregrupisavanju ranijih poglavlja po grupama, već ti klasteri zapravo označavaju šest vodećih politika EU sa kojima se Srbija već usklađuje i u koje se uveliko postepeno uključuje, uz dodatnu političku odgovornost obe strane u pregovorima.

Verujem da će ovaj inovirani sistem odgovarati Srbiji i da će doneti ubrzanje procesa pristupanja na dobrobit i Srbije i Evropske unije. Uostalom, to je, uz jačanje verodostojnosti samog procesa i ubrzanje reformi na čitavom Zapadnom Balkanu i bio jedan od ključnih razloga Evropske unije da predloži izmenu ranijeg načina pregovora.

Detalje te nove metodologije nam još nisu poznati i očekujemo ih do početka marta. Evropska komisija, prema najavama, treba da objavi mapu puta, odnosno jasno definisane kriterijume za pregovore po klasterima, a do kraja juna, u vreme predsedavanja Portugalije Evropskoj uniji, i međuvladinu konferenciju, kao politički forum, na kojoj ćemo sa evropskim partnerima u potpunosti usaglasiti primenu nove metodologije za Srbiju.

Odgovor na pitanje zašto do sada ti detalji načina pregovaranja nisu objavljeni za države koje su duboko u pristupnim pregovorima, verujem da leži u činjenici da se Evropska unija, kao uostalom i čitav svet, u proteklih godinu dana, usmerila na rešavanje zdravstvene, ekonomske i društvene krizu nezapamćenih razmera koja je pogodila i sve države članice. Te okolnosti su, početkom februara, gotovo u dan koincidirale sa objavljivanjem nove metodologije proširenja EU i izvesno je, usporile definisanje preciznih načela i procedura po kojima će se pregovori o pristupanju voditi sa državama koje su duboko u procesu pregovora.

Ono što je važno istaći, jeste da mi taj plan Evropske komisije ne čekamo skrštenih ruku i već mesecima, u svakodnevnoj, veoma intenzivnoj komunikaciji sa državama članicama EU i u partnerskom radu sa Evropskom komisijom dajemo sugestije u pripremi predloga za primenu nove klasterske metodologije. I samoj Evropskoj uniji je, kako je više puta rečeno u izjavama njihovih najviših zvaničnika, u fokusu da održi kredibilitet čitavog procesa pristupanja na Zapadnom Balkanu tako što će ga intenzivirati u pravcu jasne evropske perspektive.

Imajući u vidu da novi način pregovora zahteva i restrukturiranje samog Ministarstva i pregovaračke strukture, taj posao smo priveli kraju i uskoro će biti okončana i procedura usvajanja neophodnih dokumenta za uspostavljanje te nove organizacije. Time Srbija spremno ulazi u nastavak pregovaračkog procesa po novoj metodologiji. Ideja kojom smo se vodili u pokretanju ovih promena jeste da dočekamo administrativno i organizaciono spremni nov način pregovora i da i tako ubrzamo čitav pregovarački proces, naravno uz jasnu političku posvećenost svih ministara da sprovode zacrtane planove reformi koje su deo vladine evropske agende.

Videćemo kada uskoro budu predstavljeni kriterijumi za otvaranje klastera u kom će se pravcu proces odvijati. Važno je da smo mi spremni za primenu nove metodologije i da uporedo radimo na reformama iz svih klastera.

Foto: Beta