Autor: Ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović

Blog je prvobitno objavljen na https://euinfo.rs/plac3/blog/kroz-plac-iii-projekat-pratimo-potrebe-građana-u-fokusu-su-bezbednost-hrane-i-zivotna-sredina/

Revidirana metodologija politike proširenja Evropske unije, koju je aktivno i spremno Srbija prihvatila i po kojoj je u junu nastavila pregovore o pristupanju sa svojim evropskim partnerima konstatovanjem od strane EK i zemalja članica na Međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu da je otvoren klaster 1 – Osnove, doprinela je dvostrukom ubrzanju procesa sa naše strane. Najpre, snažnije političko vođstvo koje se novim pristupom traži, rezultiralo je da se u poslove evropskih integracija još intenzivnije uključi najviše političko rukovodstvo naše zemlje, a pre svega predsednik Republike i predsednica Vlade. Sa druge strane, mi smo izmenili i našu pregovaračku strukturu, prilagodili je novim pravilima i načelima, učinivši je efikasnijom, koordinisanijom i politički odgovornijom. Rukovodeći Koordinacijom za vođenje pregovora, svakodnevno sa predstavnicima državnih institucija radim na koordiniranom ubrzanju reformi u svim oblastima od značaja za dinamičnije pregovaranje sa EU.

Od kada je usvojena naša nova struktura, dostigli smo sva merila za otvaranje klastera 3 i 4, koji ukupno obuhvataju 12 poglavlja. Novog šefa Delegacije EU u Srbiji, Emanuelea Žiofrea sam već na našem prvom susretu upoznala sa koordinatorima svih klastera i razgovarali smo posebno o reformama u vladavini prava, odnosno o ustavnoj reformi koju sprovodimo kako bi se omogućila i veća nezavisnost pravosuđa, o primeni Medijske strategije, zaštite ljudskih prava, o pitanjima migracija i azila…

U tom, reformskom delu, pomoć EU u prilagođavanju našeg zakonskog okvira pravnim tekovinama Unije nam je od nemerljive pomoći. Projektom PLAC 3 obuhvaćena je podrška u četiri klastera, odnosno 11 pregovaračkih poglavlja: klaster 2 – Unutrašnje tržište (poglavlja 3 – pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga, 8 – konkurencija, 9 – finansijske usluge, 28 – zaštita potrošača i zaštita zdravlja), klaster 3 – Konkurentnost i inkluzivni rast (poglavlje 16 – porezi), klaster 4 – zeleni dogovor i održiva povezanost (poglavlja: 15 – energetika, 27 – životna sredina) i klaster 5 – Resursi, poljoprivreda i kohezija (poglavlja: 12- bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika, 13 – ribarstvo, 33 – finansijska i budžetska pitanja).

To što smo se zajednički opredelili da najsadržajniju i najobimniju tehničku i ekspertsku pomoć dobijemo za poglavlja 12 – bezbednost hrane i 27 – životna sredina i klimatske promene, govori u prilog nameri ove Vlade da prati ne samo potrebe pristupnog procesa i ostvarivanje ciljeva Zelene agende EU za Zapadni Balkan, nego pre svega potrebe građana – njihovo pravo na bezbednu hranu i na čistu životnu sredinu. Posebno nam je važno da ovim projektom direktno doprinosimo unapređenju bezbednosti hrane – kroz usaglašavanje zakonodavstva i upoznavanje sa primerima najbolje evropske prakse, a sledstveno tome i još boljoj zaštiti potrošačkih prava. Od mnogobrojnih aktivnosti koje su do sada sprovedene ističem kao ključne one iz poglavlja 27, gde se radilo na usaglašavanju nacionalnog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Unije u propisima u vezi sa kvalitetom vode za piće, zatim sa upravljanjem otpadom (uključujući i elektronski i električni otpad), pa sve do zakona o odgovornosti za životnu sredinu.

Krajnji korisnici svih aktivnosti su uvek građani Srbije,kojima se tako omogućuje da evropski standardi postanu deo njihovog svakodnevnog života. Način rada projekta – angažovanje stručnjaka iz zemalja članica EU, koji prenose iskustva svojih zemalja u pristupanju Evropskoj uniji – omogućuje nam brže usvajanje znanja i primera najbolje evropske prakse. A sva ta znanja vode nas ka konačnom zajedničkom cilju i Evorpske unije i Srbije, a to je naše punopravno članstvo u toj zajednici evropskih naroda i građana.