Vlada Srbije usvojila je 9. decembra Uredbu o oblastima naučnih i drugih istraživanja od značaja za odbranu zemlje i o načinu i postupku za izdavanje odobrenja za vršenje tih istraživanja zajedno sa stranim licima ili za potrebe stranih lica. Nakon burne reakcije javnosti, uredba je hitno povučena.

Viša istraživačica Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Jelene Pejić Nikić

Sadržaj Uredbe je skandalozan. U odnosu na tekst predloga uredbe istog naziva iz 2017. godine, vidi se da je tekst nove uredbe pisan ispočetka i nešto preciznije, iako sa istom namerom, a to je da se sva istraživačka delatnost koja se po nejasnim kriterijumima može smatrati da je "od značaja za odbranu" stavi pod kontrolu i nadzor Ministarstva odbrane.

Koliko je ovo široko polje može se videti i iz spiska oblasti koje se u uredbi navode – od prirodno-matematičkih nauka, preko tehničko-tehnoloških do društvenih i humanističkih nauka. Tu spadaju i vrlo aktuelna pitanja istraživanja rudnih bogatstava Srbije, koja su nedavno izazvala proteste širom zemlje, ali i redovna periodična ispitivanja javnog mnjenja o ponovnom uvođenju vojnog roka, o vojnoj neutralnosti Srbije, koje između ostalih sprovodi i Beogradski centar za bezbednosnu politiku. Interesantno je da su tu uključena i epidemiološka istraživanja, aktuelizovana u kontekstu pandemije. Osim ovog što je izričito navedeno u povučenoj uredbi, dȃse samo naslutiti koliki je zamah tema "od značaja za odbranu" po konceptu "totalne odbrane", koja je, prema Strategiji odbrane s kraja 2019, i civilna i vojna, sprovodi se neprestano – i u miru, i u ratu, i u vanrednom stanju, i sprovode je svi građani na raznovrsnim frontovima.

Uredba se odnosi samo na istraživanja u kojima učestvuju lica koja nemaju državljanstvo Srbije ili koja finansiraju strana pravna lica, uključujući i ogranke stranih firmi i međunarodne vladine i nevladine organizacije. Ovde su, dakle, uključena i istraživanja koja se sprovodi u saradnji sa stranim institutima i univerzitetima, ili po grantovima koje daju, na primer, EU ili OEBS. Za takva istraživanja neophodno je prikupiti svu dokumentaciju, izvršiti procenu uticaja i značaja za odbranu zemlje i tražiti odobrenje od Ministarstva odbrane, koje potom ima 60 dana da o tome odluči.Time se gotovo onemogućava međunarodna istraživačka saradnja, umesto da se ona podstiče, pogotovo u uslovima kada su domaća sredstva ograničena.

Alarmantno je i to što u obrazloženju Uredbe stoji da će svi podaci prikupljeni ovim istraživanjima biti tretirani u smislu Zakona o tajnosti podataka, iako to izričito ne piše u Uredbi. Ograničavanje istraživanja samo na ona iz javno dostupnih podataka, pogotovo imajući u vidu da se domaće institucije ne mogu pohvaliti transparentnošću, uz zabranu objavljivanja nalaza obesmišljava naučno-istraživački rad.

Foto: Beta/MEDIJA CENTAR BEOGRAD

BCBP Saopštenje: Ukidanje uredbe kojom se onemogućavaju istraživanja u oblasti odbrane je slika stanja demokratije u Srbiji