{prioritet:1}{datum: 29.03.2018}{org: BCBP}{mesto: Beograd}Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) organizuje diskusiju "Borba protiv korupcije - na papiru i u praksi" u četvrtak, 29. marta, u 11.00 u Medija centru (Terazije 3).

 

Na skupu će se razmatrati u kojoj meri su sprovedene antikorupcijske aktivnosti zacrtane Akcionim planom za poglavlje 23. Biće predstavljeni i alternativni izveštaji o sprovođenju Akcionog plana za poglavlje 23 u delu koji se odnosi na borbu protiv korupcije, a koji definiše ključne mere za sprovođenje preporuka koje je Evropska unija dala Srbiji u procesu pregovora.

 

Na skupu će govoriti:

 

  • Nemanja Nenadić, Transparentnost Srbija

 

  • Vladimir Erceg, Beogradski centar za bezbednosnu politiku

 

  • Ivana Cenerić, Centar za obrazovne politike

 

  • Hajrija Mujović, Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo

 

  • Marina Matić Bošković, Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca.

 

Teme diskusije će, između ostalog, šta je planirano, a šta urađeno sa finansiranjem stranaka, sukobom interesa i pristupom informacijama, depolitizacija javne uprave, zaštita uzbunjivača, nadzor javnih nabavki, efekti reforme pravosuđa na borbu protiv korupcije.