{prioritet:1}{datum: 11.04.2018}{org: CEP}{mesto: Beograd}Centar za evropske politike (CEP) organizuje panel diskusiju "Dostignuća i izazovi otvaranja uprave u Srbiji: Nalazi nezavisnog monitoringa" u sredu, 11. aprila, u 10.00 u Kući ljudskih prava i demokratije (Kneza Miloša 4).

 

Na skupu će biti predstavljen najnoviji Izveštaj Mehanizma za nezavisno izveštavanje (MNI). CEP će pokrenuti raspravu o stepenu otvorenosti uprave ka građanima i drugim pitanjima od značaja za otvorenu upravu, kao što su odgovornost, učešće javnosti, transparentnost rada državnih organa, otvaranje podataka, pružanje javnih usluga i drugo.

 

Na konferenciji će, između ostalih, govoriti:

 

  • Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave

 

  • Bojana Tošić, v.d. direktora, Republički sekretarijat za javne politike

 

  • Žarko Stepanović, direktor, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

 

Među učesnicima će biti i drugi predstavnici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Republičkog sekreterijata za javne politike i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, kao i predstavnici organizacija civilnog društva.