{prioritet:1}{datum: 25.05.2018}{org: BCBP}{mesto: Beograd}Beogradski centar za bezbednosnu politiku organizuje skup "Koje promene donosi revizija Akcionog plana za Poglavlje 24?" u petak, 25. maja u 10.00 u Palati Srbija (Bulevar Mihajla Pupina 2).

 

Predložene izmene Akcionog plana za poglavlje 24 - pravda, sloboda i bezbednost glavna su tema sastanka Radne grupe za poglavlje 24 u okviru Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji sa vladinom Pregovaračkom grupom za pitanja pravde, slobode i bezbednosti.

 

Na skupu će govoriti:

 

  • Tanja Miščević, šefica tima za vođenje pregovora o pristupanju EU

 

  • Sonja Stojanović Gajić, direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku

 

  • Zoran Lazarov, predsednik Pregovaračke grupe za poglavlje 24

 

Na sastanku će predstavnici državnih organa zaduženih za sprovođenje reformi u Poglavlju 24 informisati predstavnike građanskog društva o tome koje su ključne novine u Akcionom planu osmišljene kako bi Srbija ispunila prelazna merila postavljena u Zajedničkoj poziciji EU za ovo poglavlje. Razgovaraće se i o uvidima relevantnim za ovo poglavlje iz nove Strategije proširenja predstavljene u februaru 2018.i Izveštaja o napretku koji je Evropska komisija objavila u aprilu 2018. godine.