{prioritet:1}{datum: 12.06.2018}{org: Savet Evrope i Delegacija EU}{mesto: Beograd}Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu i Delegacija EU u Srbiji organizuju konferenciju o zajedničkom programu Horizontal fasiliti (Horizontal Facility) u utorak, 12. juna, u 09.30 u hotelu Metopol Palace u Beogradu (sala Nikola Tesla A i B).

 

Predstavnici Saveta Evrope i EU, zajedno sa prestavnicima Ministarstva za evropske integracije Srbije i korisnicima programa, sastaće se kako bi procenili i analizirali sprovođenje projekata u okviru zajedničkog programa Horizontal fasiliti za zapadni Balkan i Tursku.

 

Partneri na programu će razmatrati dosadašnje rezultate postignute na projektima u Srbiji i funkcionisanje Mehanizma za koordinaciju ekspertize, koji omogućava pružanje ad hoc ekspertske pomoći na pitanja iz oblasti zakonodavstva i javnih politika.

 

Govoriće:

 

  • Jadranka Joksimović, ministar za evropske integracije

 

  • Sem Fabrici, šef Delegacije EU u Srbiji

 

  • Delfin Friman, šef sektora pri Generalnom direktoratu Saveta Evrope za programiranje

 

Projekti iz programa Horizontal fasiliti u Srbiji su: jačanje zaštite ljudskih prava lica lišenih slobode i osuđenih lica u Srbiji, podrška efikasnim pravnim sredstvima i uzajamnoj pravnoj pomoći, jačanje pravnih garancija nezavisnih i nepristrasnih sudova, jačanje integriteta i borba protiv korupcije u visokom obrazovanju u Srbiji, podsticanje demokratske kulture u školama, prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Srbiji i jačanje zaštite nacionalnih manjina.

 

Ukupna vrednost budžeta za te projekte je oko 3,5 miliona evra. Finansiraju ih EU i Savet Evrope a sprovodi Savet Evrope.

 

Konferenciji će prisustvovati predstavnici institucija koje su korisnici progama, uključujući Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ministarstvo za javnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo zdravlja, Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Kancelariju za ljudska i manjinska prava, Vrhovni kasacioni sud, Republičkog javnog tužioca, Pravosudnu akademiju, Državno veće tužilaca, kao i organizacije civilnog društva.