{prioritet:1}{datum: 15.06.2018}{org: CEP}{mesto: Beograd}Centar za evropske politike (CEP) organizuje panel diskusiju "Novi trendovi trgovine u EU: Uticaj GDPR-a i Digital Single Market-a na unutrašnje tržište i zaštitu potrošača u Srbiji" u petak, 15. juna, u 14.00 u Narodnoj skupštini (Kralja Milana 14).

 

Događaj se održava u okviru zajedničke sednice radnih grupa Nacionalnog konventa o EU koja prate pregovore Srbije sa EU u pregovaračkim poglavljima 1 (sloboda kretanje robe), 3 (pravo poslovnog nastanjivanja i sloboda pružanja usluga) i 28 (zaštita potrošača i zaštita zdravlja), kojima u okviru Konventa koordinira CEP.

 

Govoriće:

 

  • Olimpia Troili, predsednica Alternativa Europea iz Italije

 

  • Mihailo Jovanović, v.d. direktora vladine Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu

 

  • Nenad Paunović, direktor Tima za IT i preduzetništvo pri Kabinetu predsednika Vlade Srbije

 

  • Dušan Protić, programski menadžer za unutrašnje tržište u CEP

 

  • Nebojša Lazarević, član Užeg pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Srbije EU