{prioritet:1}{datum: 13.09.2018}{org: BOŠ i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom}{mesto: Beograd}Beogradska otvorena škola (BOŠ) u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije organizuje četvrtu regionalnu konferenciju "Pokreni se. Umreži se. Angažuj se. Proširenje: Dobra stara priča", u četvrtak, 13. septembra, u 16.00 u hotelu Zira (Ruzveltova 35, Beograd).

 

Podršku organizaciji dvodnevne konferencije dali su Ambasada Kraljevine Švedske, Program "Evropa za građane i građanke" Evropske unije, Fondacija Konrad Adenauer, Fondacija braće Rokfeler i Solidar Suiše Kancelarija.

 

Beogradska otvorena škola od 2015. organizuje regionalnu konferenciju "Pokreni se. Umreži se. Angažuj se." kao godišnji forum za diskusiju o izazovima i perspektivama civilnog društva i građana u procesu evropskih integracija.

 

Ovogodišnja konferencija, organizovana pod sloganom "Proširenje: Dobra stara priča", baviće se pitanjima budućnosti politike proširenja EU, politike energetske efikasnosti u procesu pristupanja Srbije EU i unapređivanja zapošljivosti mladih i dualnog obrazovanja u Srbiji.

 

Govoriće, pored ostalih:

 

  • Vesna Đukić, generalna direktorka BOŠ

 

  • Jan Lundin, ambasador Švedske u Srbiji

 

  • Nikolaus Luteroti, amabasador Austrije u Srbiji

 

  • Žarko Stepanović, v.d. direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom

 

Cilj konferencije je da promoviše i podstiče regionalni pristup rešavanju zajedničkih problema i da podstakne saradnju između građana, organizacija civilnog društva, institucija, kompanija, kao i da podrži i unapredi proces evropskih integracija u zemljama regiona kroz aktivno učešće organizacija civilnog društva i medija.

 

BOŠ je neprofitna, obrazovna organizacija građanskog društva osnovana 1993. koja osnažuje ljudske resurse, unapređuje javne politike i jača kapacitete civilnog, javnog i poslovnog sektora u cilju izgradnje boljeg društva zasnovanog na slobodi, znanju i inovacijama.