{prioritet:1}{datum: 01.10.2018}{org: Tempus}{mesto: Beograd}Fondacija Tempus organizuje Nedelju stranih jezika od 1. do 4. oktobra u Beogradu u okviru koje će biti održana konferencija "Metodika nastave stranih jezika u radu sa odraslim polaznicima" i obuka "Razvijanje jezičkih kompetencija kod učenika srednjoškolskog uzrasta".

 

Konferencija "Metodika nastave stranih jezika u radu sa odraslim polaznicima" biće održana 1. i 2. oktobra i namenjena je prvenstveno nastavnicima engleskog, nemačkog i francuskog jezika koji rade sa odraslim polaznicima.

 

Cilj konferencije je da pokrene diskusiju o prilagođavanju metodologije nastave jezika odraslima, kao i o nastavi usmerenoj na polaznika. Pored toga, predviđen je i praktični rad u grupama gde će fokus biti na aktivnoj upotrebi i praktičnoj primeni jezičkih veština.

 

Za učešće na konferenciji potrebno je popuniti registracioni formular a rok za prijavu je 23. septembar.

 

Dvodnevna obuka "Razvijanje jezičkih kompetencija kod učenika srednjoškolskog uzrasta" biće održana 3. i 4. oktobra i namenjena je prvenstveno nastavnicima engleskog, francuskog, nemačkog i italijanskog jezika koji rade sa učenicima srednjoškolskog uzrasta, međutim i nastavnici drugih jezika se mogu prijaviti.

 

Tokom dva dana obuke, radionice će pokriti teme kao što su: strukturisano izlaganje na stranom jeziku, CLIL metoda u nastavi stranih jezika, kao i projektno orijentisana nastava.