{prioritet:1}{datum: 25-26.09.2018}{org: CEP i TEN}{mesto: Beograd}Centar za evropske politike (CEP) u ime Misli za Evropu mreže (TEN) organizuje prvu WeBER regionalnu dvodnevnu konferenciju "Građani na prvom mestu: Zahtevi civilnog društva za bolju upravu na Zapadnom Balkanu", u utorak, 25. septembra, u 9.00 u Hotelu Hilton (Kralja Milana 35, Beograd).

 

Projekat WeBER sprovodi šest tink-tenkova sa Zapadnog Balkana okupljenih u TEN sa ciljem da se povećaju značaj, učešće i kapaciteti civilnog društva da se zalaže za i utiče na kreiranje i primenu reforme javne uprave u regionu. Konferencija predstavlja završnicu projekta WeBER.

 

Zemlje Zapadnog Balkana sprovode reforme javne uprave na putu ka članstvu u EU i napredak tih reformi redovno prati Evropska komisija. Međutim, mehanizmi koji će obezbediti održivost reformi po ulasku u EU su ograničeni a potencijal da se sklizne unazad veliki. Zato je od ključnog značaja jačanje učešča civlnog društva i medija u reformi javne uprave kroz obrazovanje, praćenje napretka, ocenu kvaliteta i predlaganje novih rešenja.

 

Govoriće, pored ostalih:

 

  • Mirjam Feran, direktorka u Generalnom direktoratu za susedsku politiku i proširenje EK

 

  • Branko Ružić, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu

 

  • Senida Mesi, zamenica premijera Albanije

 

  • Milena Lazarević, programska direktorka CEP

 

  • Nikolas Bizel, šef sektora operacija u Delegaciji EU u Srbiji

 

  • Majlinda Bregu, sledeći generalni sekretar Saveta za regionalnu saradnju (RCC)

 

Dvodnevna konferencija je prvi u nizu regionalnih skupova koji će se održavati na dve godine sa fokusom na ulogu civilnog društva u praćenju i podržavanju reforme javne uprave u kontekstu puta regiona ka EU.

 

Na konferenciji će učestvovati predstavnici civilnog društva iz regiona, istraživači, predstavnici akademija, medija, međunarodni stručnjaci, visoki zvaničnici Evropske komisije i SIGMA/OECD, zvaničnici vlada sa Zapadnog Balkana, kao i relevantnih regionalnih organizacija.