{prioritet:1}{datum: 03.10.2018}{org: EBRD}{mesto: Beograd} Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) predstavlja inicijativu "Spremni za trgovinu" (Trade Ready) u Srbiji, u sredu, 3. oktobra, u 10.30 u Hotel Metropol Palace (Bulevar Kralja Aleksandra 69, Beograd).

 

Reč je o novoj inicijativi koja će malim i srednjim preduzećima olakšati pristup finansijskim sredstvima i savetodavnim uslugama EBRD.

 

Na skupu će učestvovati predstavnici EBRD, zemalja donatora koji podržavaju inicijativu (EU i Luksemburg), Vlade  Srbije, privrede i poslovnih banaka.

 

Govoriće, pored ostalih:

 

  • Katarina Obradović-Jovanović, pomoćnik ministra, Ministarstvo privrede Srbije

 

  • Žan-Luj Til, ambasador Luksemburga u Srbiji

 

  • Štefen Hudolin, direktor Operacija II, EU Delegacija u Srbiji

 

  • Biljana Šćekić, regionalni direktor za Zapadni Balkan Programa Saveti za mala preduzeća, EBRD

 

  • Fabio Seri, regionalni direktor za Zapadni Balkan Programa Finansiranje malih preduzeća, EBRD

 

Inicijativa "Spremni za trgovinu" je nastala kao odgovor na dva glavna izazova sa kojima se mnoge srpske kompanije susreću prilikom pokušaja da se integrišu u tokove međunarodne trgovine. S tim u vezi, ova nova EBRD inicijativa može pomoći kompanijama koje se bave uvozom i izvozom da dođu do finansijskih sredstava i znanja neophodnih za uspeh na konkurentnim međunarodnim tržištima.

 

Ta inicijativa je rezultat saradnje dva EBRD programa: Program olakšavanja trgovine (Trade Facilitation Programme), koji promoviše trgovinu između zemalja u kojima je EBRD prisutan putem finansijskih proizvoda za trgovinu dostupnih preko mreže lokalnih banaka, i EBRD Programa fnansiranja i razvoja malih i srednjih preduzeća (SME Finance and Development).