{prioritet:1}{datum: 25.10.2018}{org: prEUgovor}{mesto: Beograd}  Konferencija "Predstavljanje prEUgovor Alarm izveštaja o stanju vladavine prava u Srbiji" u organizaciji Koalicije prEUgovor biće održana u četvrtak, 25. oktobra, u 11.00 u Medija centru (Terazije 3, Beograd).

 

Alarm je nezavisni izveštaj o napretku Srbije u sprovođenju politika u oblastima pokrivenim poglavljima 23 i 24 pristupnih pregovora sa EU.

 

Tekuća godina je, čini se, prelomna za napredak Srbije na putu ka EU. EU Strategija proširenja na Zapadni Balkan najavila je moguć datum članstva Srbije i niz novih inicijativa za unapređenje vladavine prava. Ove godine u Srbiji vodi se debata o izmenama Ustava, kao preduslova za nezavisnost pravosuđa, a u toku je i usvajanje novih strateških dokumenata iz oblasti bezbednosti. Pored ovoga, očekuje se da do kraja ove godine Vlada Srbije usvoji revidirane verzije akcionih planova za poglavlja 23 i 24, što predstavlja pravi momenat da se ova dva strateška dokumenta suštinski izmene u cilju postizanja boljih reformskih rezultata.

 

Sa druge strane, nalazi u prEUgovor Alarmu nedvosmisleno ukazuju na to da Srbija ne čini dovoljno da postigne dobre rezultate u ključnim oblastima, poput borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, te da obezbedi zaštitu prava najugroženijih. Stoga glavno pitanje koje se postavlja na ovom događaju jeste šta treba uraditi ako se želi suštinski unaprediti vladavina prava, posebno uzevši u obzir nedostatak efekata dosadašnjih reformi o kojima prEUgovor izveštava.

 

Govoriće:

 

  • Jelena Pejić, Beogradski centar za bezbednosnu politiku

 

  • Nemanja Nenadić, Transparentnost Srbija

 

  • Bobana Macanović, Autonomni ženski centar

 

Konferencija je deo projekta "Nadzor javnih politika: prEUgovor prati reforme u poglavljima 23 i 24" koji finansira EU. Organizaciju konferencije podržala je i Ambasada Kraljevine Holandije, u okviru MATRA programa.

 

Koalicija prEUgovor je mreža organizacija civilnog društva osnovana radi praćenja politika koje se odnose na pregovore o pristupanju Srbije EU, sa posebnim naglaskom na poglavlja 23 i 24. Cilj prEUgovora je da pomogne da se proces pridruživanja EU iskoristi za ostvarenje suštinskog napretka u daljoj demokratizaciji srpskog društva. Čine je ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima, Autonomni ženski centar (AŽC), Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP), Centar za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS), Centar za primenjene evropske studije (CPES), Grupa 484 i Transparentnost Srbija (TS).