{prioritet:1}{datum: 30.10.2018}{org: Fondacija Tempus}{mesto: Beograd}Fondacija Tempus organizuje Nacionalni Erazmus+ informativni dan, u utorak, 30. oktobra, u 10.30 u hotelu "Metropol" (Bulevar Kralja Aleksandra 69, Beograd).

 

Na Informativnom danu će biti predstavljene nove mogućnosti u okviru Erazmus+ opšteg poziva za 2019. Veliku novost predstavlja činjenica da se očekuje da Republika Srbija učestvuje u konkursnom roku za 2019. kao punopravna članica Erazmus+ programa. Zbog toga će u ovom pozivu, organizacije iz Srbije prvi put moći da prijavljuju projekte za sve delove Erazmus+ programa, ravnopravno sa svim članicama iz EU.

 

Govoriće:

 

  • Ana Langović Milićević, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

 

  • Mateja Norčič Štamcar, zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji

 

  • Snežana Klašnja, pomoćnica ministra omladine i sporta

 

  • Marija Ožegović, upraviteljica Fondacije Tempus

 

Od početka Erazmus+ programa 2014. godine, Srbija je prva u regionu Zapadnog Balkana i po broju odobrenih projekata i po iznosu sredstava i po broju ljudi koji odlaze na razmene u zemlje EU. Do sada su obrazovne institucije, kao i organizacije koje se bave mladima učestvovale u projektima ukupne vrednosti preko 55 miliona evra za sve vrste projekata u okviru Erazmus+ programa, a broj nastavno-naučnog osoblja i studenata koji su u tom periodu otišli na međunarodne razmene u zemlje EU premašuje 5.500.

 

Erazmus+ je program EU koji obezbeđuje finansiranje projekata za saradnju u tri oblasti: obrazovanje, mladi i sport. Ukupna sredstva namenjena Erazmus+ programu za ceo period iznose 14,7 milijardi evra, a planirano trajanje programa je do 2020. Za promovisanje i sprovođenje programa Erazmus+ u Srbiji u oblasti obrazovanja, obuka i mladih, nadležna je Fondacija Tempus.