{prioritet:1}{datum: 26.06.2019}{org: EPuS}{mesto: Beograd}Evropski pokret u Srbiji (EPuS) organizuje međunarodnu konferenciju "Promena Ustava na putu ka EU – Šta pravosuđu donose predloženi amandmani?" u sredu, 26. juna, u 9.15 u Aeroklubu (Uzun Mirkova 4, Beograd).

 

Konferencija se organizuje u okviru projekta "Promene Ustava na putu do Evropske unije: Zastupanje ustavnih promena" uz finansijsku podršku MATRA programa Ambasade Kraljevine Holandije.

 

Govoriće, pored ostalih:

 

  • Hendrik van den Dol, ambasador Kraljevine Holandije

 

  • Vladimir Međak, potpredsednik EPUS

 

  • Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije

 

  • Miodrag Majić, sudija, član upravnog odbora Centra za pravosudna istraživanja

 

  • Tobias Flesenkemper, šef misije, Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu

 

Cilj konferencije je da se ukaže kakve će efekte po domaće pravosuđe imati predloženi amandmani na Ustav ukoliko budu usvojeni i da se predstave najbitnije primedbe i sugestije koje su Vladi uputile stručne organizacije iz Srbije, kao i tela Saveta Evrope.