{prioritet:1}{datum: 11.10.2019}{org: BCBP}{mesto: Beograd}Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) organizuje konferenciju za medije povodom sastanka Zajedničkog konsultativnog odbora EU-Srbija, u petak 11. oktobra, u 13.00 u Kući ljudskih prava (Kneza Miloša 4, Beograd).

 

Na konferenciji će biti predstavljena deklaracija Zajedničkog konsultativnog odbora EU-Srbija, koji pruža kratak pregled sposobnosti Srbije da ispuni odabrane političke kriterijume u okviru pristupnih pregovora i analizira kvalitet socijalnog dijaloga između sindikata, poslodavaca i Vlade Srbije.

 

Neke od tema o kojima će biti diskutovano su: izbori, rad parlamenta i nezavisnih državnih institucija, kao i prostor za delovanje civilnog društva, medija i sindikata.

 

Članovi Zajedničkog konsultativnog odbora održali su konsultacije sa organizacijama građanskog društva, medijima i predstavnicima sindikata koji su izloženi posebnim vrstama pritisaka iz Beograda, kao i cele Srbije o uspostavljanju povoljnog građanskog prostora i stanju demokratije u Srbiji. Razmatrali su stanje odnosa između Srbije i EU i dalji rad Srbije na pristupnim pregovorima, kao i vladavinu prava i funkcionisanje demokratskih institucija.

 

Zaključci konsultacija čine deo završne deklaracije i biće prosleđeni Evropskoj komisiji, Evropskom parlamentu i Savetu. Usvojena deklaracija je jedan od važnih osnova na kojima Evropska komisija donosi svoje redovne polugodišnje izveštaje o napretku u procesu pristupanja Srbije ka EU.

 

O usvojenoj deklaraciji na konferenciji za medije govoriće predstvnici civilnog društva Srbije i Evropskog socijalno ekonomskog saveta.

 

Zajednički konsultativni odbor EU-Srbija je telo uspostavljeno po Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju koje okuplja predstavnike reprezentativnih udruženja poslodavaca, sindikata i OCD izabrane na konkursu Kancelarije za saradnju sa OCD. Ovaj odbor omogućava organizacijama građanskog društva obeju strana da prate napredak  Srbije na putu u EU, i da daju preporuke koje će uvažiti Vlada Srbije i institucije EU.

 

Zajednički konsultativni odbor ima 18 članova, po devet sa svake strane, koji predstavljaju Evropski ekonomsko-socijalni komitet, i građanskog društvo Srbije. Odbor se sastaje dva puta godišnje, oktobra meseca u Beogradu i krajem februara u Briselu.