Grupa 484, Norveška ambasada u Beogradu i Balkanski fond za demokratiju organizuju konferenciju "Regulativa u oblastima azila i migracije: jedna godina implementacije", u utorak, 26. novembra, u 10.00 u hotelu Metropol Palace (Bulevar Kralja Aleksandra 69).

Konferencija će se baviti relevantnom pravnom regulativom u oblastima azila i migracija, kao i stečenim iskustvom nakon jednogodišnje implementacije Zakona o azilu i privremene zaštite, Zakona o strancima i Zakona o kontroli granica.

Govoriće, pored ostalih:

  • Jern Gjelstad, ambasador Norveške u Beoradu

 

  • Miljan Stanojević, načelnik Uprave granične policije Republike Srbije

 

  • Gordana Delić, direktorka Balkanskog fonda za demokratiju

 

  • Zorica Vulić, šefica Odeljenja za strance u okviru Uprave granične policije

 

  • Emilija Joksić; šefica Kancelarije za azil Uprave granične policije

 

  • Marko Štambuk, koordinator pravnog tima Beogradskog centra za ljudska prava


Na konferenciji će biti prezentovane i Smernice za implementaciju relevantnih propisa o azilu i migracijama, koje su nastale kao produkt saradnje civilnog društva i državnih tela.