Nacionalni konvent o Evropskoj uniji i Radna grupa za Poglavlje 31 (Zajednička spoljna, bezbednosna i odbrambena politika) organizuju onlajn konferenciju "Srbija i Evropska unija, saradnja u doba korone", u utorak, 5. maja, u 13.00.

Učesnici:

  • Sonja Liht, predsednica Beogradskog fonda za političku izuzetnost
  • Vladimir Međak, potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji
  • Filip Ejdus, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Diskusiju će moderirati Igor Novaković, direktor istraživanja ISAC fonda i koordinator Radne grupe za poglavlje 31 Nacionalnog konventa o EU.

Foto: European Commission