Onlajn konferencija "Srbija posle koronavirusa: Vladavina prava i pitanje ljudskih prava" u organizaciji Evropskog pokreta u Srbiji i Fondacije Fridrih Ebert biće održana u utorak, 26. maja, u 11.00 na Zoom platformi.

Tema skupa biće poštovanje vladavine prava i postojećih standarda ljudskih prava, kao i promovisanje pravednog i održivog oporavka kao ključnog odgovora na posledice pandemije COVID-19.

Govoriće:

  • Vladimir Međak, potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji
  • Tobijas Flesenkemper, šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu
  • Branka Latinović, diplomata, Forum za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji
  • Srđan Majstorović, predsednik Upravnog odobra Centra za evropske politike

Kako se navodi u pozivu, zaštita ljudskih prava i demokratski sistem vlasti, kao njihov jedini garant bili su na udaru neliberalnih snaga i ranije. Pandemija je, međutim, postala katalizator tih tendencija pružajući savršeno pokriće neliberalnim idejama i nacionalističkim tendencijama. Pitanje je u kakvom ćemo se svetu probuditi za šest meseci? Hoće li ovi napadi na naša ljudska prava postati nova normalnost? Nakon spašavanja ljudskih života (nesumnjivo najvažnije obaveze) postoji li mogućnost da povratimo i svoja ljudska prava i dostojanstvo? Ovo su neka od pitanja na koja ćemo dati odgovor ovom prilikom.