Evropski pokret u Srbiji (EPuS), u saradnji sa EU Info Centrom, organizuje prvu debatu iz serije EU Talks 2.0 "EU bliža građanima - Šta je EU za vas?", u utorak, 1. septembra, u 11.00 preko platforme Zoom.

Jasno je da ni Zapadni Balkan, ni institucije Evropske unije i države članice nisu uložile dovoljno napora u povećanje znanja jednih o drugima, u poboljšanje međusobne percepcije i usvajanje evropskih vrednosti, normi, politika i standarda u korist građana i procesa proširenja.

Pored vladinih strategija komunikacije u zemljama kandidatima koje su neophodne, tu je još mnogo posla koji moraju da urade organizacije civilnog društva, stručnjaci i posebno - mediji.

Govoriće:

  • Kristina Bašić, Fond Evropski poslovi, AP Vojvodine
    • Nataša Dragojlović, koordinatorka, Nacionalni konvent o Evropskoj uniji
    • Prof. dr Duško Radosavljević, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad

    Debate, objašnjenja i odgovori na pitanja, pored tačnih i konkretnih informacija o evropskim politikama, prioritetima, institucijama i sektorima EU, ključni su za bolje razumevanje glavnih zadataka koji stoje pred našim društvima na putu ka članstvu.

    Zato EPuS, uz podršku EU Info Centra, pokreće serijal onlajn debata Evropske priče 2.0 kako bi doprineo jačanju dragocene komunikacije sa građanima i pomogao im da procene i donesu svoj sud u vezi sa evropskom perspektivom Srbije.