Centar za spoljnu politiku i Predstavništvo Hans Zajdel fondacije za Srbiju i za Crnu Goru organizuju onlajn konferenciju "Mini Šengen - novo oživljavanje inicijative" u ponedeljak, 28. septembra, u 12.00, preko Zoom platforme.

Tema panela biće budućnost Mini Šengena i potencijalne koristi za učesnike te inicijative, kao i izazovi.

Uvodna obraćanja:

  • Dragan Đukanović, predsednik, Centar za spoljnu politiku
  • Klaus Fizinger, regionalni direktor Fondacije Hans Zajdel za Jugoistočnu Evropu, direktor Projekata u Srbiji, Hrvatskoj, Bugarskoj i Albaniji

Učesnici panela:

  • Tanja Miščević, zamenica generalnog sekretara, Savet za regionalnu saradnju, Sarajevo
  • Jelica Minić, predsednica, Evropski pokret u Srbiji, Beograd
  • Gordana Đurović, predsednica, Crnogorska panevropska unija, Podgorica
  • Sead Turčalo, dekan, Fakultet političkih nauka, Sarajevo
  • Suzana Grubješić, saradnica, Centar za spoljnu politiku, Beograd
Uviđanjem višestrukih prednosti od ukidanja barijera na četiri osnovne slobode, 2019. godine, zajedničkim delovanjem Beograda, Skoplja i  Tirane, pokrenuta je inicijativa Mini Šengen. Ova ideja, podstaknuta namerom povećanja ekonomske konvergencije država Zapadnog Balkana sa  Evropskom unijom, svakako da predviđa proširenje. Međutim, usled njene neispitanosti, broj članica inicijative ostao je identičan kao i pri njenom osnivanju. Sada, uz podršku partnera iz međunarodne zajednice, sama inicijativa, koja je u prethodnom periodu bila u jednom delu marginalizovana, dobija na značaju i velika je verovatnoća da će dobiti novog člana. Povrh ekonomske normalizacije, uključivanje Kosova u inicijativu moglo bi poslužiti kao putokaz za njeno dalje proširenje. Pitanje koje se postavlja jeste da li će izazovi neispitanosti biti prevaziđeni, tj. da li će Mini Šengen postati uspešan primer saradnje država na Zapadnom Balkanu.