Delegacija EU u Srbiji, u saradnji sa Centrom za evropske politike (CEP), organizuje panel "Bolje obrazovanje za 'pametan, održiv i inkluzivan rast'. Koji je doprinos evropskih programa u Srbiji?, u petak, 30. oktobra, u 11.00 na platformi Zoom.

Na skupu će se govoriti o koristima koje je Srbija imala do sada od učešća u programima EU za obrazovanje, o programima razmene, poput Erasmus+, uticaju razmene i mobilnosti na razvoj opštih, a posebno obrazovnih kompetencija itd.

Govoriće:

  • Albert Sese Balart, službenik za Zapadni Balkan u Generalnom direktoratu EK za obrazovanje i kulturu
    • Marija Filipović Ožegović, direktorka, Tempus fondacija
    • Bojana Zimonjić, Western Balkans Alumni Ašociation

    EU ulaže veliki napor da unapredi razvojne mogućnosti ljudskog kapitala u državama članicama i državama kandidatima za članstvo. Srbija u programima EU za unapređenje obrazovanja intenzivno učestvuje. Samo kroz Erasmus+ program, Srbija je na prvom mestu u celom regionu po broju realizovanih projekata, izdvojenom novcu i broju studenata na razmeni.

    Registracija na https://bit.ly/34v2GOz