Nacionalni konvent o Evropskoj uniji (NKEU) organizuje završnu konferenciju i predstavljanje analiza izrađenih u okviru projekta "Neka pravda vlada", u sredu, 25. novembra, u 10.30 preko platforme Zoom.

Projekat "Neka pravda vlada" imao je za cilj da okupi širu stručnu zajednicu i ukaže građanima na potrebu razumevanja i značaja vladavine prava i osnovnih prava (poglavlje 23) u poglavljima politika konkurencije (poglavlje 8), energetika (poglavlje 15), socijalna politika i zapošljavanje (poglavlje 19), životna sredina i klimatske promene (poglavlje 27), zaštita potrošača i zdravlja (poglavlje 28).

Govoriće, pored ostalih:

  • Nataša Dragojlović, koordinatorka NKEU
  • Žil Bešor Pluh, ambasador Kraljevine Holandije u Srbiji i Crnoj Gori

Na skupu će se govoriti o tome zašto je vladavina prava najvažnije poglavlje u pregovorima sa EU, kao i o tome kako nedostatak vladavine prava utiče na svakodnevni život građana, životni standard, poslovanje privrede i ukupan razvoj  zemlje.