Evropski pokret u Srbiji i Fondacija Fridrih Ebert organizuju onlajn debatu "Migrantska kriza u svetlu pandemije Kovid-19" u utorak, 1. decembra, u 10.30 na Zoom platformi.

Cilj debate je da pruži odgovore na pitanja kakva je migrantska politika Srbije i Evrope? Kako se Grčka, koja je prema rečima Ursule Von Der Lejen "štit Evrope", nosi sa migrantskom krizom? Preti li nam talas nove migrantske krize i šta je razotkrila, a šta sakrila pandemija Kovid-19 kada je reč o migrantima?

Panelisti:

  • Svetlana Palić, savetnica za medije, Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije
  • Nikola Kovačević, pravnik i ekspert za ljudksa prava, A11* Inicijativa za ekonomska i socijalna prava, Beograd
  • Dimitris Bouras, dokumentarista i antropolog, Atina
  • Miroslava Jelačić, menadžerka programa "Centar za migracije" Grupa 484, Beograd

U Srbiji se ovog trenutka nalazi između pet i sedam hiljada migranata, a više od osam i po hiljada je zaustavljeno da uđe u zemlju. Zbog svog položaja, Srbija trpi jedan od najvećih pritisaka tzv. iregularnih migracija, a najveći broj njih dolazi iz pravca Severne Makedonije i Bugarske.

Na početku migrantske krize, Srbija je često pominjana kao dobar primer zemlje koja nije zatvarala granice i koja je migrantima pružila utočište. Kako vreme prolazi, tako i čuveno srpsko gostoprimstvo polako nestaje, a empatiju sve više zamenjuju rasističke i antimigrantske retorike.