Centar za evropske politike (CEP) i Fondacija Konrad Adenauer organizuju vebinar "Srbija kao usputna stanica? Procena uticaja Rusije, Kine i Turske", u petak, 18. decembra, u 15.00 na Zoom platformi.

Jedan od ključnih trendova koji je pratio put Srbije ka EU je sve veća saradnja sa spoljnim akterima koji zastupaju drugačije sisteme vrednosti i načine upravljanja u odnosu na EU. Štaviše, izbijanje pandemije COVID-19 podiglo je geopolitičku dinamiku na novi nivo, nauštrb imidža EU u Srbiji. Kako bismo bolje razumeli sve kompleksniju situaciju u kojoj se Srbija nalazi, ideja ovog vebinara je da otkrije politike koje vode Kina, Rusija i Turska i analizira da li je Srbija samo usputna stanica u širim planovima ovih aktera.

Govoriće, pored ostalih:

  • Norbert  Bekman-Dirkes, direktor Fondacije Konrad Adenauer, Srbija i Crna Gora
  • Milena Lazarević, programska direktorka CEP
  • Maksim Samorukov, saradnik, moskovski Karnegi centar, zamenik urednika carnegie.ru

Panelisti će razgovarati o tome koliko je snažan politički, ekonomski i društveni uticaj Kine, Rusije i Turske na Srbiju i  takođe dati svoje mišljenje da li je i u kojoj meri uticaj ovih zemalja štetan za pristupni proces Srbije. Takođe će izneti svoje mišljenje o tome da li je trenutni pravac Srbije održiv i izneti svoja očekivanja u vezi sa potencijalnim smerom u kome bi ovi geopolitički događaji mogli da se odvijaju u budućnosti.

Registracija na https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FqddYoP6QXyluI4Ua6BA7g