Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) i Centar za evropske politike (CEP) predstaviće Polazni izveštaj o praćenju stanja u pravosuđu za 2020. godinu u sredu, 28. aprila, u 10.00 u hotelu Mona (Cara Uroša 62, Beograd).

Izveštaj sagledava ključna pitanja i probleme sa kojima se suočavaju građani u pristupu pravdi. Izveštaj objektivno i realno sagledava postojeće stanje u oblasti pravosuđa iz ugla pojedinca, a prema važećem pravnom okviru, u datom institucionalnom okruženju i stvarnim okolnostima koje bitno utiču na ostvarivanje i zaštitu prava građana u postupku pred sudom.

Govoriće, između ostalih:

  • Šenli Pinčoti, vršilac funkcije direktora misije, USAID Srbija
  • Milena Lazarević, programska direktorka, Centar za evropske politike
  • Katarina Golubović, predsednica, Komitet pravnika za ljudska prava
  • Snežana Bjelogrlić, predsednica, Društvo sudija Srbije

Na izveštaju je u prethodnih godinu dana radilo 12 organizacija civilnog društva, a uz podršku USAID-a.