Koalicija prEUgovor predstaviće novi Alarm izveštaj o stanju vladavine prava u Srbiji u utorak, 18. maja, u 11.00 na platformi Zoom.

Tema onlajn konferencije biće napredak Srbije u pogledu političkih kriterijuma i sprovođenja politika u oblastima pokrivenim poglavljima 23 i 24, sa posebnim fokusom na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, zabranu diskriminacije i rodnu ravnopravnost i borbu protiv trgovine ljudima.

Panelisti:

  • Jelena Pejić Nikić, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, urednica izveštaja
  • Nemanja Nenadić, Transparentnost Srbija
  • Vanja Macanović, Autonomni ženski centar
  • Bojan Elek, Beogradski centar za bezbednosnu politiku
  • Jasmina Krunić, ASTRA – Akcija protiv trgovine ljudima

Period od novembra 2020. do aprila 2021. godine obeležile su ubrzane aktivnosti novoformirane vlade i parlamenta na nadoknađivanju izgubljene godine u procesu evropskih integracija Srbije.

Da li je intenziviranim naporima vlasti napravljen suštinski zaokret u dosadašnjem pristupu reformama, zasnovanom na ispunjenju forme bez brige o suštini, kakvi rezultati su zaista postignuti ili očekivani, pitanja su na koje će odgovoriti panelisti.