Konferencija "Tromso konvencija - stanje u Srbiji" biće održana u četvrtak, 27. maja, u 11.00 u Palati Srbija (Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd).

Konvencija Saveta Evrope o pristupu zvaničnim dokumentima (Tromso konvencija), otvorena za potpisivanje u gradu Tromso u Norveškoj, u junu 2009. godine, prvi je obavezujući međunarodni pravni instrument kojim se priznaje opšte pravo pristupa zvaničnim dokumentima u posedu javnih vlasti.

Srbija je potpisala Tromso konvenciju 2009. godine, ali je još nije ratifikovala. Ovaj događaj će pružiti više informacija o mogućnostima ratifikacije ove Konvencije od strane Srbije.

Konferenciju će otvoriti:

  • Tobijas Flesenkemper, šef Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu
  • Marija Obradović, ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije
  • Atila Pinter, ambasador Mađarske u Srbiji, u ime predsedavanja Mađarske Komitetu ministara Saveta Evrope
  • Jorn Eugene Gjelstad, ambasador Norveške u Srbiji
  • Milan Marinović, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije

Konferenciju organizuju Kancelarija Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu u okviru predsedavanja Mađarske Komitetu ministara Saveta Evrope i zajedničkog projekta Evropske unije i Saveta Evrope "Sloboda izražavanja i sloboda medija u Srbiji (JUFREX)", koji se sprovodi u okviru programa Horizontal fasiliti za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022.

Konferencija se može pratiti i onlajn preko linka.

Foto: Facebook/Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu